Enquiry creation date: 2021-09-07

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8730013812

Enquiry No. Z87/278679

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę nowego kompaktora wraz z usługą serwisową, do obsługi składowiska odpadów „za rzeką Biała”, zlokalizowanego przy ul. Czystej w Tarnowie.

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie:

Dane ogólne:

a) kompaktor do zagęszczania odpadów,

b) szerokość lemiesza minimum 3,6 m,

c) średnica zewnętrzna kół ugniatających minimum 1,6 m,

d) masa minimum 36 000 kg,

e) fabrycznie nowy, rok produkcji od 2020 r.

Silnik:

a) moc minimum 300 kW.

Układ elektryczny:

a) napięcie 24 V,

b) reflektory robocze z przodu i z tyłu pojazdu,

c) sygnalizacja ostrzegawcza jazdy wstecz.

Kabina:

a) ogrzewana,

b) klimatyzowana z systemem filtrów,

c) zabezpieczenia przed zgnieceniem w razie przewrócenia.

Gwarancja, serwis i inne:

a) gwarancja 36 miesięcy bez limitu motogodzin,

b) usługa serwisu w trakcie gwarancji i pogwarancyjna, realizowana 2-3 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki/ awarii/ serwisu/ konserwacji/ innych czynności związanych z obsługą sprzętu ciężkiego,

c) przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z instrukcją obsługi i konserwacji w języku polskim,

d) szkolenie pracowników z obsługi zakupionego sprzętu ciężkiego.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (tzn. nie noszący znamion użytkowania) i wolny od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać parametry techniczne

i użytkowe zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - I półrocze 2022 r.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup i dostawa nowego kompaktora wraz z usługą serwisową, do obsługi składowiska odpadów „za rzeką Biała”, zlokalizowanego przy ul. Czystej w Tarnowie 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa nowego kompaktora wraz z usługą serwisową, do obsługi składowiska odpadów „za rzeką Biała”, zlokalizowanego przy ul. Czystej w Tarnowie"

Item Question title Date of question Status
1. Pytanie nr 2 2021-09-14 13:15
2. Pytanie nr 1 2021-09-14 13:13

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2021-09-21 11:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...