Enquiry creation date: 2021-09-09

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Enquiry No. Z482/311695/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Dodanie zdjęć barierek

Enquiry contents:

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o. Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

Remont uszkodzonych przęseł barierek ochronnych wraz ze słupkami:

- demontaż urządzeń oraz instalacji z barierek ochronnych,

- demontaż przęseł pomiędzy słupkami (masa ok. 200 kg),

- demontaż zakotwionych słupków (masa ok. 300 kg),

- naprawa i odpowiedni montaż słupków (mat. S235JR, masa ok. 300 kg)

- naprawa i montaż przęseł (mat. S235JR, masa ok. 200 kg)

- montaż urządzeń oraz instalacji na barierkach ochronnych,

- wykonanie powłoki antykorozyjnej naprawionych barierek.

Uwagi:

1. Wszystkie narzędzia, materiały i części niezbędne do wykonania ww. prac zapewnia Wykonawca.

2. Złom stalowy powstały po demontażach należy złożyć we wskazane miejsce na terenie

Grupa Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o.

3. Dla złożenia prawidłowej oferty konieczna jest wizja lokalna w celu uszczegółowienia zakresu prac.


PROSZĘ O ZŁOŻENIE OFERTY PDF Z PODANIEM CENY, TERMINU REALIZACJI, GWARANCJI, TERMINU WAŻNOŚCI OFERTY.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie prac remontowych barierek ochronnych na ekspedycji superfosfatu-pakowni w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 20%
  2. Price - 80%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "22299 - Wykonanie prac remontowych barierek ochronnych na ekspedycji superfosfatu-pakowni w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...