Enquiry creation date: 2021-09-09

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

Tax Identification Number: 8660001369

Enquiry No. Z74/278512

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na modernizacji układu sterowania pierwszej linii suszenia Lodige na instalacji siarki nierozpuszczalnej SNII znajdującej się na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie, 28-142 Tuczępy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz najlepszą wiedzą inżynierską i techniczną.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja układu sterowania pierwszej linii suszenia Lodige na instalacji SNII – Etap I: sterownik główny 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  6. Miejsce dostawy: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. - Zakład Chemiczny w Dobrowie

Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Warranty - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Modernizacja układu sterowania pierwszej linii suszenia Lodige na instalacji SNII – Etap I: sterownik główny"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...