Enquiry creation date: 2021-09-10

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 7

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL5213508624

Enquiry No. Z110/246071

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Wykonanie i montaż konstrukcji II-rzędowych dla zadania pn. „Roboty budowlane związane z budową obiektu dla Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego (obiekt F-59 i F-59a) wraz z przewiązką do istniejącego budynku F-61”

Zakres zapytania stanowi dokumentacja branży budowlanej:

· Część 2 – do wykonania elementy konstrukcji KW 0.3 (poziom 7,15 m) – rysunki - 2381-0F59-C59-297-000-00; 2381-0F59-C59-298-000-00

· Część 10 – do wykonania przeróbki wspornika pod rurę wentylacji – rysunki - 2381-0F59-C59-137-001-02; 2381-0F59-C59-137-002-02

· Część 14 – do wykonania w całości,

· Część 15 – do wykonania w całości,

· Część 16 – do wykonania z wyłączeniem elementu:

– Drabina D44.1 – rysunek 2381-0F59-C59-250-000,

oraz szczegółów do tego rysunku zawartych na rysunku 2381-0F59-C59-256-000 (dotyczy pozycji 1855-1857, 1867-1868, 1870), rysunku 2381-0F59-C59-257-000 (dotyczy pozycji 1881-1885, 1887, 1894-1895, 1900-1902, 1914)

· Część 17 – do wykonania z wyłączeniem elementów:

- Pokrycie kratami na poz. TOF+40,240 – rysunek 2381-0F59-C59-266-000,

- Kraty: KR134 do KR159 – rysunek 2381-0F59-C59-267-000,

- Drabina D37.2 – rysunek 2381-0F59-C59-268-000,

- Balustrady: Bal-48 do Bal-53 – rysunek 2381-0F59-C59-269-000,

- Balustrady: Bal-54 do Bal-61 – rysunek 2381-0F59-C59-270-000,

oraz szczegółami do tych rysunków zawartych w Poz. 1983 do 2016 - rysunek 2381-0F59-C59-272-000, Poz. 2017 do 2033, 2039 do 2049 - rysunek 2381-0F59-C59-273-000

· Część 18 – do wykonania w całości

· Część 19 – do wykonania w całości

· Część 20 – do wykonania w całości

· Podesty do obsługi bramy specjalnej

Oczekiwany termin realizacji :31.03.2022

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie i montaż konstrukcji II-rzędowych 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie i montaż konstrukcji II-rzędowych dla zadania pn. „Roboty budowlane związane z budową obiektu dla Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego (obiekt F-59 i F-59a) wraz z przewiązką do istniejącego budynku F-61”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...