Enquiry creation date: 2021-09-10

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Enquiry No. Z47/214758

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Wykonanie wymiany kompensatora spawanego DN350 PN10, gat.1.4541 na rurociągu R100, gat. K18, ECI, GA ZCH Police SA

Dostawa kompensatora po stronie Zamawiającego.
Poziom 2 m. Max czas trwanie prac 10 godz. W zakresie badania PT.
Materiały pomocnicze po stronie Wykonawcy.
Gwarancja min. 12 m-cy.
Wizja lokalna nieobowiązkowa.
termin wykonania: 28-09-2021 do 15-10-2021. Dokładna data wykonania prac zostanie podana 5 dni wcześniej. Termin realizacji może ulec zmianie w zależności od możliwości technologicznych instalacji.
Rozliczenie: kosztorys/kalkulacja.
Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Integralną częścią postępowania są Ogólne Zasady Udziału w Postępowaniu o Udzielenie Zamówienia oraz Ogólne Warunki Realizacji Umów.
Udział w postępowaniu oznacza oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://grupaazoty.com/compliance.html

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. wymiana zaworu 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. 
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. 
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Questions to the inquiry "Wykonanie wymiany kompensatora spawanego DN350 PN10, gat.1.4541 na rurociągu R100, gat. K18, ECI, GA ZCH Police SA"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...