Enquiry creation date: 2021-09-10

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z265/194987

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa alkoholu etylowego rektyfikowanego czystego 96,0 - 96,8 % z akcyzą.

Ilość: 3 litry

Opakowania: butelki 0,5L, 1 L lub 1,5 L

Zgodnie z PN-A-79522/2001

Sposób dostawy: dostawa na koszt i w opakowaniach sprzedającego.

Na opakowaniu po napełnieniu wymagane nałożenie banderol akcyzowych.

Termin dostawy: 04-08.10.2021

Miejsce dostawy: Grupa Azoty S.A. Tarnów

Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki produktu i potwierdzenie jakości.

W przypadku wysyłki alkoholu na koszt dostawcy proszę koszt transportu uwzględnić w cenie jednostkowej za 1 litr alkoholu.

Ofertę proszę składać na produkt będący przedmiotem zapytania ofertowego.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Alkohol etylowy rektyfikowany czysty o mocy 96,0 - 96,9 % z akcyzą 3 L - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  6. Termin płatności - 14 dni

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Product quality - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa alkoholu etylowego rektyfikowanego czystego o mocy 96,0 - 96,8 % z akcyzą w ilości 3 litrów"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...