Enquiry creation date: 2021-09-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z63/367836

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę: PRZEMYSŁOWA CHŁODZIARKA GAZU - 1 szt. i zaprasza do składania ofert.


Parametry w specyfikacji dopuszczające ofertę:

- Napięcie zasilania: 230 VAC

- Praca w 2. Strefie zagrożenia wybuchem (wymagany certyfikat ATEX)

- Liczba ścieżek próbek: 1

- Przepływ próbki w zakresie: 0-70 Nl/h, wymagana skuteczna praca w całym zakresie przepływu

- Maksymalna temperatura schładzania próbki w powyższym zakresie: 7° C

- Możliwość regulowania temperatury przy wylocie próbki, wraz z binarnym wyjściem sygnalizującym przekroczenie

- Wymiennik ciepła wykonany ze stali kwasoodpornej (AISI 316), przyłącze rurek z próbką- G ¼ ‘’, przyłącze rurki odbioru kondensatu G 3/8 ‘’.


Uwaga:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pan Paweł Majta – kontakt: tel. 077 481 34 94 pawel.majta@grupaazoty.com


W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu).

• warunki gwarancji

• czas realizacji zamówienia

• termin ważności oferty: minimum 30 dni

Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej.


Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru Dostawcy może być aukcja elektroniczna lub negocjacje, o których zakwalifikowani Oferenci zostaną poinformowani.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty ostatecznej podpisanej przez osobę upoważnioną.


Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.


W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. PRZEMYSŁOWA CHŁODZIARKA GAZU ATEX 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. I have read and confirm that I have read the information clause
 2. I have read and confirm that I have read the information clause
 3. Oświadczam, że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://zak.grupaazoty.com/pl/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia
 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/owz
 5. Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
 6. Baza dostawy DDP (Incoterms 2020) - Magazyn Zamawiającego
 7. Terms of payment: 30 days
 8. Produkt fabrycznie nowy
 9. Spełnienie parametrów zgodnie z treścią zapytania
 10. Wymagany certyfikat ATEX

Offer evaluation criteria

 1. Price - 100%

Additional formal conditions:Questions to the inquiry "Zakup i dostawa: PRZEMYSŁOWA CHŁODZIARKA GAZU - 1 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...