Enquiry creation date: 2021-09-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z143/290569

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.

Dodatkowe informacje:

 

Specyfikacja techniczna:

1. SILNIK WEN.W-26 18,5KW,1500O/MIN,IMB3IE3

Silnik 3-Fazowy indukcyjny z wirnikiem klatkowym

Moc: 18,5kW

Napięcie: 400V

Prędkość synchroniczna: 1500

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Rodzaj pracy: S1- ciągła

Forma wykonania mechanicznego: IM B3

Zabezpieczenie termiczne uzwojeń: PTC

Miejsce skrzynki zacisków: góra, z możliwością obracania

Przystosowany do pracy z przemiennikiem częstotliwości

Moment znamionowy: min. 119 Nm

Krotność momentu maksymalnego do znamionowego: min. 3

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Wielkość mechaniczna: 180

Klasa sprawności: min. IE3

Gwarancja min.: 36 miesiące

Producent: Cantoni, Siemens, ABB, WEG

wykonanie zgodne z: PN-EN 60034-1, IEC 34-1/10

2. SILNIK DO P-PY C-2-6/1-18,5kW:3000 OBR/M

Silnik 3-Fazowy indukcyjny z wirnikiem klatkowym

Moc: 18,5kW

Napięcie: 400V

Prędkość synchroniczna: 3000

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Rodzaj pracy: S1- ciągła

Forma wykonania mechanicznego: IM B3

Wielkość mechaniczna: 160

Zabezpieczenie termiczne uzwojeń: PTC

Miejsce skrzynki zacisków: góra, z możliwością obracania

Przystosowany do pracy z przemiennikiem częstotliwości

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Klasa sprawności: min. IE3

Producent: Cantoni, Siemens, ABB, WEG

wykonanie zgodne z: PN-EN 60034-1, IEC 34-1/9

Gwarancja min.: 24 miesiące


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Roksana Ochał – kontakt: tel. 077 481 33 59


Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu)

• warunki gwarancji

czas realizacji zamówienia

Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej.

Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty ostatecznej podpisanej przez osobę upoważnioną.


Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego Dostawcy.


Składanie ofert:

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. SILNIK WEN.W-26 18,5KW,1500O/MIN,IMB3IE3 1 ST - Read
2. SILNIK DO P-PY C-2-6/1-18,5kW:3000 OBR/M 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  4. Warunki dostawy : DDP Magazyn Odbiorcy
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/owz
  6. Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
  7. Oświadczam, że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://zak.grupaazoty.com/pl/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia
  8. Silniki nowe ( Zamawiający nie dopuszcza silników po regeneracji)
  9. Silniki oryginalne, producenta wskazanego w zapytaniu - nie dopuszcza zamienników

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa silników: SILNIK WEN.W-26 18,5KW,1500O/MIN,IMB3IE3 - 1 szt.; SILNIK DO P-PY C-2-6/1-18,5kW:3000 OBR/M - 1 szt. "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...