Enquiry creation date: 2021-09-13

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z66/212856/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Wymiana rynirn i spustów oraz częściowy remont dachu na budynkach C83 i C90 w Wydziale Amoniaku Jednostka Biznesowa Nawozy

Zakres Prac :

1.Wymiana rynien, koszy rynnowych , spustów pionowych, montaż nowych włazów rewizyjnych .

2. Częściowa  naprawa poszycia dachu (papa)  około 200m/2.

Termin Realizacji zadania do 30.10.2021 . Ofertę należy złożyć z podziałem kosztów na  wymianą rynien i remont dachu

Szczegółowy zakres prac zostanie omówiony na wizji lokalnej która odbędzie się w dniach od 13 - 14.09.2021 w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz w dniu 20-22.09.2021 w godzinach od 9.00 do 13.0

Osoba do kontaktu Krzysztof Mitera  tel. 785 780 633

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wymiana rynirn i spustów orza częściowy remont dachu na budynkach C83 i C90 w Wydziale Amoniaku Jednostka Biznesowa Nawozy . 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:

Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów na własny koszt .

Wykonawca pokrywa koszty szkolenia BHP oraz wyrobienie przepustek.

Questions to the inquiry "Wymiana rynirn i spustów oraz częściowy remont dachu na budynkach C83 i C90 w Wydziale Amoniaku Jednostka Biznesowa Nawozy ."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...