Enquiry creation date: 2021-09-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z621/256055

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu:


  1. Gaz kalibracyjny mieszanka pentan0,35%, O2 18%, CO 100ppm, H2S 25ppm, butla 1,7l - 2 sztuki

Prosimy o przesłanie Państwa oferty zgodnie z następującymi założeniami:

1.Cena: skalkulowana na bazie DDP Puławy- według Incoterms 2010.

2. Termin dostawy: wrzesień / październik 2021

3.Proponowane warunki płatności:

-przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury

4.Osoby prowadzące: sprawę z naszej strony prowadzą:

Sprawy handlowe: Magdalena Gutkowska – Specjalista ds. Zakupów;
tel.: 081 565 27 52 e-mail: magdalena.gutkowska@grupaazoty.com

5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub jej części; nie przyjęcia żadnej z ofert; unieważnienia postepowania ofertowego lub odstąpienia od niego bez podania przyczyn, a także prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

6. Postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w trybie Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Gaz kalibracyjny mieszanka pentan0,35%, O2 18%, CO 100ppm, H2S 25ppm, butla 1,7l 2 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa gazu kalibracyjnego O2, CO. H2S, LEL - 2szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...