Enquiry creation date: 2021-09-14

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Enquiry No. Z474/311695/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Przedłużenie terminu składania ofert.

Enquiry contents:

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o. Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

Wymiana 19 silników na Wydziale Produkcji Kwasu Siarkowego

Zakres prac:

2.1-Prace demontażowe obecnie zainstalowanych silników

a) Demontaż silników ze stanowisk roboczych

b) Transport wewnątrzzakładowy silników do magazynu Zamawiającego

c) Rozładunek i złożenie silników w magazynie

2.2-Prace montażowe nowych silników

a) Wymiana sprzęgieł

b) Załadunek silników w magazynie Zamawiającego

c) Transport wewnątrzzakładowy do stanowisk roboczych

d) Montaż silników na stanowiskach roboczych :

- zesprzęglenie silników z pompami

- wykonanie osiowania

- przykręcenie siników do podłoża

- wykonanie pomiarów drgań

- sporządzenie protokołów z osiowania i pomiarów drgań

- dopuszczenie do ruchu

PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE OFERT PDF!!!


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wymiana 19 silników na Wydziale Produkcji Kwasu Siarkowego 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "22789 - Wymiana silników na Wydziale Produkcji Kwasu Siarkowego - 1 kpl (19 silników)"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offer

  1. Czas realizacji.
    (Open question)


Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...