Enquiry creation date: 2021-09-15

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z942/199838/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dopuszczamy zakup częściowy.

Do dostarczonego towaru prosimy dołączyć kartę charakterystyki.

Transport samochodowy - zgodnie z przepisami ADR

Zamawiane farby nie mogą zawierać w swoim składzie związków PCB

W treści oferty proszę potwierdzić, że oferowany materiał jest zgodny z wymaganiami podanymi z zapytaniu.

Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru Dostawcy będą negocjacje lub aukcja elektroniczna.

Dostawcy zobowiązani są do potwierdzenia pisemnie oferty złożonej na Aukcji elektronicznej (Oferta ostateczna).Potwierdzenie oferty ostatecznej wymaga podpisu osób upoważnionych do reprezentowania Dostawcy.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielnej płatności.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Farba chlorokauczuk żółta opakowanie 1l. 5 ST - Read
2. Farba chlorokauczuk czarna opakowanie 1l. 5 ST - Read
3. Farba epoksydowa podkładowa szara do metalu opakowanie 1l. 5 ST - Read
4. Farba epoksydowa podkładowa czerwona do metalu opakowanie 1l. 5 ST - Read
5. Folia malarska 4x5 gruba 20 ST - Read

Additional formal conditions:

Termin realizacji -  Wrzesień 2021

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa farby chlorokauczykowej w ilośći 10 l., farby epoksydowej do metalu 10l. i foli malarskiej 20szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...