Enquiry creation date: 2021-09-15

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

Tax Identification Number: PL9930082391

Enquiry No. Z544/221076

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:

Części do pomp wg wykazu


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:

W sprawach handlowych: Marcin Czupryn tel.: +48 77 4813859 marcin.czupryn@grupaazoty.com

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową, w przypadku waluty innej niż PLN również sposób rozliczenia faktury

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,

- warunki płatności – przelew:

- przy zamówieniach do 10 000 PLN - 30 dni,

- 10 000-20 000 PLN - 45 dni,

- powyżej 20 000 PLN - 60 dni,

od daty wystawienia faktury, chyba, że ustalenia stanowią inaczej

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie musi zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Dziękuję

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. WAŁ [ 378403100 ] - 2H13 1 ST - Read
2. WIRNIK [ 378302200 ] - B101 2 ST - Read
3. KORPUS SSAWNY [ 378103100 ] - ZL250 1 ST - Read
4. USZCZELKA PAPIER. NR.CZ.378.903.10 - 1823230089 20 ST - Read
5. WKŁADKA SSAWNA [ 378202200 ] - ZBCR32 2 ST - Read
6. WKŁADKA TŁOCZNA [ 378201200 ] - ZBCR32 2 ST - Read
7. WAŁ [ 356403100 ] - 2H13 1 ST - Read
8. WIRNIK [ 356302100 ] - B101 2 ST - Read
9. CZŁON SSAWNO-TŁOCZNY [ 356203100 ] - ZL250 2 ST - Read
10. WIRNIK [ 354302100 ] - B101 1 ST - Read
11. USZCZELKA PAPIER NR CZ 65.25.02.10 - 1823230011 20 ST - Read
12. PIERŚCIEŃ USZCZEL. 4X30 [ 265703200 ] - TARFLEN 2 ST - Read
13. PIERŚCIEŃ USZCZEL. 4X200 [ 265702200 ] - TARFLEN 2 ST - Read
14. ŁOŻYSKO 6304 ZZ 2 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  5. Przeczytałem(am) i potwierdzam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych GA Prorem Sp. z o. o. w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dla Oferentów https://prorem.grupaazoty.com/ochrona-danych-osobowych , oraz zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszelkim osobom, których dane osobowe przekazuję Zamawiającemu w oparciu o postanowienia tejże klauzuli. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty PROREM umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://prorem.grupaazoty.com/spolka/dokumenty-korporacyjne
  6. Warunki handlowe: zgodnie z treścią zapytania chyba, że ustalenia stanowią inaczej

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup części do pomp SA 80.03, SK 6.03 SK 4.02, KS-5"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...