Enquiry creation date: 2021-09-20

Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512727554

Enquiry No. Z293/230583/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

I
Dołączono dwa załączniki:
a) Załącznik nr 2 - wykluczenie z postępowania
b) Załącznik nr 3 - oświadczenie o poufności

Do oferty proszę załączyć oba uzupełnione załączniki podpisane elektronicznie, w przypadku braku podpisu elektronicznego należy załączyć podpisany tradycyjnie skan, a oryginały przesłać pocztą na adres: Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, z dopiskiem "Zapytanie o warunki handlowe nr Z293/230583".


II
Uzupełniono informację nt. posiadanych już istniejących kamer:
Aktualnie pracuje łącznie 9 kamer (numery 1-9), wśród których mamy 4 rodzaje:

1) dahua IPC-HFW2231S-S-S2
System Version V2.800.0000000.14.R, Build Date: 2020-02-29
WEB Version V3.2.1.857734
ONVIF Version 19.06(V2.6.1.845551)

2) dahua IPC-HDW2231T-AS-S2
System Version V2.800.0000000.16.R, Build Date: 2020-04-18
Wersja WEB V3.2.1.880675
Wersja ONVIF 19.06(V2.6.1.845551)

3) model PX-TZIP8048AS
firmware 4.3.0.0(23019)
kernel 20190628
wersja sprzętowa 1.4-1428305
wersja onvif 18.06
wersja OCX 2.0.5.6

4) model PX-TZIP4036-P
firmware 4.2.1.0(20747)
kernel 20180824
wersja sprzętowa 1.3-1424202
wersja onvif 17.12(#2)
wersja OCX 2.0.3.6

III) Przedłużono termin składania ofert do: 22.09.2021 r. do godziny 12.

IV) Po wizji lokalnej publikujemy istotne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. W miejscu montażu kamer nr 32,33 wykonawca musi dostarczyć i zamontować wiszącą szafkę komputerową standard Rack 19”, minimum 6U. Wszystkie urządzenia aktywne dla kamer 32,33, 34 zostaną umieszczone w tej szafce.

2. W miejscu montażu kamery 23 znajduje się zasilanie i punkt sieci komputerowej w dedykowanej szafce hermetycznej. W tym samym miejscu należy dostarczyć i zamontować szafkę 19” minimum 6U w której zostaną zamontowane wszystkie elementy aktywne dla kamer: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

3. W miejscu montażu kamery 29 należy dostarczyć i zamontować na tylnej ścianie ochronnej szafkę hermetyczną. Szafka ma mieć płytę montażową, klasę szczelności min. IP65, drzwi transparentne, wymiary minimum: 49x34x18 cm, ma być odporna na promieniowanie UV, temp. pracy -30 do +60 stopni. W skrzynce zamontować na listwie DIN35: wyłącznik nadprądowy B 6A, 2x gniazdo 230V oraz umieścić przełącznik PoE. Bez otwierania skrzynki muszą być widoczne diody przełącznika PoE.

4. Wspólny fragment sieci komputerowej, tj. kabel żelowany odporny na UV pomiędzy kamerą 29 i 28 oraz światłowód SM 12J doprowadzony do ściany tylnej stacji paliw 29 powinien być prowadzony w ziemi w rurze osłonowej (np. karbowanej dwuściennej HDPE ) na odcinku pomiędzy kamerą 29 i 28.

5. Wszystkie zakończenia sieci komputerowej w istniejących skrzynkach 10” lub 19” lub nowo montowanych skrzynkach 19” rozszyć i oznaczyć na patchpanelach UTP.

6. Rejestratory powinny być 64 kanałowe aby podłączyć 25 nowych kamer plus już istniejące.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na dostawę w raz z kompletnym montażem oraz uruchomieniem i administrowaniem przez okres 3 lat systemu monitoringu wizyjnego, i zaprasza do składania ofert.


Szczegółowe informacje zostały zawarte w załączonym dokumencie "Zapytanie o warunki handlowe".


Dodatkowe informacje

Postępowanie prowadzi Pan Hubert Massalski – kontakt tel. 91 317 23 77, wszelkie szczegółowe pytania proszę przesyłać na adres e-mail:hmassalski@transtech.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.

Oferenci zainteresowani prowadzonym postępowaniem mogą wziąć udział w wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 17.09.2021 r. o godzinie 9 na terenie Grupy Azoty Transtech Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police.

Zainteresowani udziałem w wizji lokalnej muszą przesłać zgłoszenie (załącznik nr 1) do Pana Huberta Massalskiego mailowo do dnia 16.09.2021 r. do godziny 13, w celu wystawienia przepustki. Miejsce zbiórki: parking przed budynkiem biurowym GA Transtech.


Warunki zapytania:

1. Zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem.

2. Zapytanie nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.

3. W wyniku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.

4. Zastrzegamy sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, negocjowania cen i unieważnienia sprawy bez podania przyczyn.

5. Trudności, które uniemożliwiają złożenie oferty, proszę zgłaszać do obsługi Platformy Zakupowej Logintrade:

tel. +48 71787-35-34

email: helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. System monitoringu wizyjnego wraz z jego administrowaniem w okresie min 3 lat. 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

W złożonej ofercie proszę podać czas jej ważności.

Questions to the inquiry "Zakup wraz z kompletnym montażem oraz uruchomienie i administrowanie przez okres min. 3 lat systemu monitoringu wizyjnego."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...