Enquiry creation date: 2021-09-22

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z103/288916/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

22.09 2/2 - Zamawiający zaktualizował SIWZ w pkt I ppkt. 1.7 oraz 2.7.
22.09 1/2 - Zamawiający zaktualizował plik z pytaniami i odpowiedziami oraz wydłużył termin składania ofert do 30.09.2021 r. do godz. 14:00.
14.09 - Zamawiający zaktualizował SIWZ w pkt. V ppkt. 5 oraz dołączył plik z pytaniami i odpowiedziami dot. przedmiotu zamówienia.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu - naprawy głównej torów nr 125 o długości 70m oraz nr 127 o długości 130m na bocznicy kolejowej Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc objętych zamówieniem.

Zamawiający:
 nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych;
 wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc objętych zamówieniem;
 zastrzega możliwość realizacji tylko zadania nr I, tylko zadania nr II, bądź zadań nr I i II.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zadanie nr I - naprawa główna toru 125 1 US Read
2. Zadanie nr II - naprawa główna toru 127 1 US Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Przetarg nieograniczony na remont - naprawę główną torów nr 125 oraz nr 127 na bocznicy kolejowej "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...