Enquiry creation date: 2021-10-08

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z95/198700

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia są usługi kontroli ilościowo-jakościowej produktów/surowców Spółek Grupy Azoty w portach morskich.
Szczegóły dotyczące zakresu usługi przeładunku i spedycji produktów/surowców oraz szacunkowy wolumen produktów/surowców planowany do przeładunku w okresie dwóch lat zawiera załącznik nr 1 do SIWZ będący wzorem oferty. Podane w załączniku nr 1 do SIWZ deklarowane ilości produktów/surowców są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji usługi.
Karty charakterystyk produktów ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://oferta.grupaazoty.com/.
Karty charakterystyk surowców dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i karta charakterystyki Saletromag® 24 dla Grupy Azoty S.A. zamieszczone są na serwerze Zamawiającego i zostaną udostępnione oferentom po spełnieniu warunku uzyskania dostępu określonego w pkt II SIWZ.
Zasady otrzymania przez oferentów załącznika nr 1 do SIWZ (Wzoru Oferty), załącznika nr 2 do SIWZ (Projektu Umowy) i karty charakterystyk określa pkt II SIWZ.

Zamawiający:
 - dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych Spółek oraz portów;
 - zastrzega sobie prawo do podziału przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych portów i produktów oraz wyboru więcej niż jednego wykonawcy.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Usługi kontroli ilościowo-jakościowej produktów/surowców dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. w portach morskich 1 US Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Usługi kontroli ilościowo-jakościowej produktów/surowców dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. w portach morskich"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...