Enquiry creation date: 2021-10-15

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z158/194984

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ.

„Zakup i dostawa: 50 szt. licencji StreamLineNX, czytników wielozakresowych oraz montaż i uruchomienie systemu wydruku podążającego na urządzeniach wielofunkcyjnych Ricoh w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie”
Zakup zakłada:
1. Dostawę licencji StreamLineNX w ilości 50 szt. oraz instalacje na wskazanych urządzeniach wielofunkcyjnych w Grupie Azoty S.A. przez Zamawiającego,
2. Dostawę i montaż czytników wielozakresowych Elatec TWN4 MultiTech T4DT-FB2BPC-P w ilości 50 szt. na wskazanych urządzeniach wielofunkcyjnych w Grupie Azoty S.A. przez Zamawiającego, 
3. Wsparcie na jeden rok dla obecnie uruchomionego systemu wydruku podążającego StreamLineNX oraz systemu na urządzeniach wielofunkcyjnych w ilości 80 szt. obejmujące:
• Aktualizacja wersji SLNX Core na serwerze,
• Aktualizacja wersji aplikacji osadzonej SLNX na urządzeniach,
• Usuwanie błędów systemu SLNX nie związanych ze zmianą konfiguracji serwera lub ustawień SLNX wykonanych samodzielnie przez klienta,
• Konsultacje telefoniczne/połączenie zdalne - 1 godz. na każde 15 podłączonych urządzeń miesięcznie,
• Konsultacje w lokalizacji klienta.

Dokumentację techniczną systemu wydruku podążającego należy wykonać w wersji elektronicznej PDF oraz edytowalnej.

Warunki techniczne/Jakość: zgodnie z rozdziałem II
Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do ZamawiającegoZamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów. 

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy i realizacji zadań: do 30.12.2021.

Warunki gwarancji
Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.
Oferent udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawnie wykonane, niezawodną pracę urządzeń na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesiące liczonej od daty przekazania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego (podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup i dostawa: 50 szt. licencji StreamLineNX, czytników wielozakresowych oraz montaż i uruchomienie systemu wydruku podążającego na urządzeniach wielofunkcyjnych Ricoh 1 US Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Przetarg 124/P/2021 Zakup i dostawa: 50 szt. licencji StreamLineNX wraz z czytnikami wielozakresowymi oraz montaż i uruchomienie systemu wydruku podążającego na urządzeniach wielofunkcyjnych Ricoh w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...