Enquiry creation date: 2021-11-15

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z268/259597

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa opakowań PE i ALU, Zgodnie z załącznikiem nr 5.1,5.2 do SIWZ – Formularz cenowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Ilość:  Zgodnie z załącznikiem nr 5.1,5.2 do SIWZ – Formularz cenowy

Warunki techniczne/Jakość: zgodnie z WTS-mi, załącznikiem nr 6, przy dostawie wymagane ŚKJ+ Deklaracja Zgodności
• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.01.2015r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. z 2015r. poz. 170), prosimy o załączenie wyników analiz na zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach oferowanych do Grupy Azoty S.A. w Tarnowie lub oświadczenia akredytowanego laboratorium, wykonującego takie badania opakowań o spełnieniu przez produkowane/oferowane opakowania wymagań dotyczących maksymalnej sumy zawartości wymienionych wcześniej metali.

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DDP Grupa Azoty S.A., Tarnów.  
Baza dostawy Grupa Azoty Siarkopol – DAP Zakład Chemiczny Magazyn 10, Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji zamówienia od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. dla Grupa Azoty S.A. Tarnów
Termin realizacji zamówienia od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. dla Grupa Azoty „SIARKOPOL” S.A. (dostawa w 3 transzach – II kwartał - kwiecień 2022, III kwartał – lipiec 2022 , IV kwartał – październik 2022)

CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Oferowaną cenę netto należy określić w PLN dla opakowań PE oraz w Euro dla opakowań ALU.
Oferowaną cenę należy określić w PLN/Euro netto, cyfrowo.
Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie wg Załącznika nr 5.1,5.2 do SIWZ cen jednostkowych w PLN/szt/kg/mb (opakowania PE) oraz w Euro/szt/mb (opakowania ALU) za ilości w nim wskazane.
Przedstawione w ofercie ceny jednostkowe netto za zakup i dostawę poszczególnych rodzajów opakowań będą cenami licytowanymi podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.
Do oferty należy dołączyć podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz Cenowy – Załącznik nr 5.1,5.2 do SIWZ, a na Platformie Zakupowej umieścić podpisaną elektronicznie ważnym podpisem kwalifikowanym ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Worek PE z fałdą 400+2f 75x950x0,20 WTS-2016/NK/KPL/7 – nadruk UN 5000 ST Read
2. Taśma PE płaska 1200x0,08 WTS-2016/NK/KPL/8 2000 KG - Read
3. Wkład LDPE – 1200+2f 525x3000x150;WTS-2021/NK/4 5000 ST Read
4. Taśma PE płaska 1800x0,09 , WTS-2014/NK/KPP/6 2000 KG Read
5. Rękaw stretchhood 1000+2f 250x0,10 WTS-2018/NK/KPP/8 5000 KG - Read
6. Rękaw stretchhood 1050+2f 350x0,12 WTS-2018/NK/KPP/8 10000 KG - Read
7. Worek PE płaski 700x1100x0,10;Brak nadruku 1000 ST Read
8. Worek PE płaski 1100x1600x0,10;Brak nadruku 1000 ST Read
9. Taśma PE płaska szara 1200x0,10 WTS-2016/NV/VLN/10 12000 KG - Read
10. Worek z wentylem zew. kieszeniowym a/25 kg 550x790x150x0,16 perforacja odpowietrzająca w leju zasypowym 2x8 otworów + perforacja wzdłużna – 1 rząd po obu stronach;WTS-2016/NV/VLN/1– nadruk 3+4 200000 ST Read
11. Worek z wentylem zew. kieszeniowym a/25 kg 550x790x150x0,16 UN – 2067 perforacja odpowietrzająca w leju zasypowym 2x8 otworów; WTS-2016/NV/VLN/1– nadruk 4+5 100000 ST Read
12. Worek PE płaski 550x950x0,20 WTS-2016/NV/VLN/6 – nadruk „Salmix 1 i Salmix 2“, 2+2 10000 ST - Read
13. Liner z folii wilowarstwowej PET/ALU/PE 1100x890x2660;WTS-2020/NK/KPP/7 10000 ST Read
14. Rękaw FFS z folii wielowarstwowej PE/ALU/PE 390+2f 65;WTS-2014/NK/KPP/4 60000 lm Read
15. Worki polietylenowe z moletą antypoślizgową o wymiarach 500x800x0,17 kolor żółty transparentny produkowanych z rękawa bez nadruku;WTS-39 180000 ST Read
16. Worki polietylenowe z moletą antypoślizgową o wymiarach 500x1000x0,17 kolor żółty transparentny produkowany z rękawa bez nadruku;WTS-39 A 15000 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ 138/P/2021

Questions to the inquiry "Przetarg 138/P/2021 Zakup i dostawa opakowań PE i ALU dla Spółek Grupy Azoty"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...