Enquiry creation date: 2022-01-13

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Purchaser:

Beata ...

Enquiry No. Z584/311695

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o. Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargowym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

Zakres prac:

4.1. Dolne urządzenie przeładunkowe typu TERRA-MAX BA30 FKZ 30-240L KH

- dostawa i wymiana złącza obrotowego DN100 (stanowisko nr 2) - 1szt.

- przygotowanie urządzenia do badań (próba ciśnieniowa) i uczestnictwo w odbiorach TDT.

4.2 Górne urządzenie przeładunkowe typu TERRA-KOMPLEX BA10 FKZ 30-240L KH

- dostawa i wymiana złącza obrotowego DN80 (stanowisko nr 2) - 1szt.

4.3 Górne urządzenie przeładunkowe typu TERRA-KOMPLEX BA10 FKZ 30-240L KH

- dostawa i wymiana złącza zrywnego DN80 awaryjnego rozłączania Gasso (GBC) (stanowiska nr 1 i 2) - 2szt.


SIWZ w załączeniu.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont urządzeń przeładunkowych obsługujące zbiorniki transportowe (kolejowych) podlegające pod TDT. typu TERRA-MAX BA30 FKZ (DN100 30-240L KH) i TERRA-KOMPLEX BA10 FKZ (DN80 30-240L KH) Producent SVT; 2010r. 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 70%
  2. Delivery date - 20%
  3. Warranty - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "91/PM/2021 - Wykonanie prac remontowych urządzeń przeładunkowych obsługujących zbiorniki transportowe (kolejowych) podlegające pod TDT. typu TERRA-MAX BA30 FKZ (DN100 30-240L KH) i TERRA-KOMPLEX BA10 FKZ (DN80 30-240L KH) Producent SVT; 2010r."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.