Enquiry creation date: 2022-01-13

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Purchaser:

Małgorzata ...

Kontakt merytoryczny:

Małgorzata ...

Enquiry No. Z106/291411

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. Oddział Kędzierzyn-Koźle informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na usługę fizycznej ochrony mienia obiektów i terenu należącego do Grupy Azoty KOLTAR Sp. z o.o., Oddział w Kędzierzynie - Koźlu. Zakres usługi został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapraszamy do składania ofert.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00:
- w sprawach proceduralnych: Małgorzata Ludwińska ; Tel. 600 371 278 email: malgorzata.gluszek-ludwinska@grupaazoty.com
- w sprawach merytorycznych: Wiesław Kuszkiewicz ;  Tel. 77 481 36 31 email: wieslaw.kuszkiewicz@grupaazoty.com

Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Usługa fizycznej ochrony mienia obiektów i terenu należącego do Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o., Oddział w Kędzierzynie - Koźlu 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://grupaazoty.com/compliance.html

Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Delivery date - 10%

Additional formal conditions:

Termin płatności: 60 dni

Questions to the inquiry "Usługa fizycznej ochrony mienia obiektów i terenu należącego do Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o., Oddział w Kędzierzynie - Koźlu"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.