Enquiry creation date: 2022-01-14

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8732594457

Purchaser:

Agnieszka ...

Enquiry No. Z269/237517

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na dostawę środków czystości i zaprasza do składania ofert.

Informacje o przedmiocie zamówienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych i częściowych.
W pozycji 12. „Papier toaletowy Mola rolka” podano oczekiwaną ilość sztuk rolek, nie całych opakowań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany podanych ilości o ok. 10%  


Termin dostawy:

Terminy dostaw zamówienia, podzielonego na dwie równe części:

1. 31-01-04.02 20202

2. 31.05.2022

Warunki składania ofert:

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych i częściowych
Opis produktu na fakturze musi pokrywać się z opisem w zamówieniu

Kryteria oceny: cena


Dodatkowe informacje:

1. W sprawach związanych ze szczegółami przedmiotu zamówienia:

Michał Zaborowski:
tel.: 14 637 45 45
e-mail: michal.zaborowski@grupaazoty.com

2. W przypadku problemów technicznych z obsługą platformy zakupowej prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem LOGINTRADE:
tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail:helpdesk@logintrade.net

Składanie i ważność ofert:

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków ujętych w treści zamówienia.

Oferta powinna być złożona wyłącznie za pośrednictwem platformy Logintrade. Złożenie oferty inną drogą skutkować będzie odrzuceniem oferty bez otwierania.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert bez otwierania.

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

Po weryfikacji ofert pod względem technicznym i merytorycznym, drugim etapem wyboru dostawcy będzie aukcja internetowa, o której Zamawiający poinformuje wybranych oferentów. Aukcja z wykorzystaniem Platformy Zakupowej nie jest traktowana jako aukcja w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zarówno niniejsze zapytanie ofertowe, jak i ewentualna aukcja internetowa nie są równoznaczne z zamówieniem i nie powodują powstania żadnych zobowiązań ze strony zamawiającego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty AUTOMATYKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Mydło Attis Flower 100g 4600 ST - Read
2. Proszek do prania REX 3 kg color 580 ST - Read
3. Pasta BHP detergentowa morska 520 ST - Read
4. Płyn do WC Domestos 750 ml 72 ST - Read
5. płyn do mycia podłóg AJAX 1l 72 ST - Read
6. Płyn do mycia szyb Clin 500 ml ( rozpylacz) 60 ST - Read
7. Worki na śmieci 60L ( rolka 10 szt.) 120 OPA - Read
8. Worki na śmieci 120L ( rolka 10 szt.) 240 OPA - Read
9. Płyn do naczyń PUR 0,9 L 120 ST - Read
10. Krem do rąk Nivea 50 ml 500 ST - Read
11. Mydło w płynie 5L 50 ST - Read
12. Papier toaletowy Mola rolka 7200 ST - Read
13. Ręcznik papierowy ZZ biały 4000 szt. (celuloza 100%) katron 80 OPA - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Dostawa środków czystości"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.