Enquiry creation date: 2022-01-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Anna ...

Enquiry No. Z103/198700/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja I
W dniu 14.01.2022 r. zmianie uległ pkt I SIWZ – Zamawiający wprowadził zmiany w zakresie ilości próbek, ilości wazonów i ilości poletek.

Enquiry contents:

Kod CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań wazonowych oraz polowych w sezonie 2022 dla nawozów wytworzonych w ramach realizowanego projektu z dofinansowaniem. Nawozy do badań wazonowych oraz polowych odpowiadają nawozom kompleksowym NP o różnej zawartości azotu oraz fosforu. Nawozy zawierają innowacyjne dodatki organiczne na bazie biomasy oraz biostymulatorów.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
I.Badania wazonowe nawozów mineralno-organicznych:
• Badania wazonowe 3 różnych nawozów mineralno – organicznych stałych wraz z próbką kontrolną oraz 2 próbkami porównawczymi w postaci 2 wytypowanych nawozów kompleksowych dla kukurydzy w warunkach stresu abiotycznego
Ilość wazonów: 6 obiektów x 5 powtórzeń = 30 wazonów

•Badania wazonowe 3 różnych nawozów mineralno – organicznych stałych wraz z próbką kontrolną oraz 2 próbkami porównawczymi w postaci 2 wytypowanych nawozów kompleksowych dla rzepaku jarego w warunkach stresu abiotycznego
Ilość wazonów: 6 obiektów x 5 powtórzeń = 30 wazonów

•Badania wazonowe 3 różnych nawozów mineralno – organicznych stałych wraz z próbką kontrolną oraz 2 próbkami porównawczymi w postaci 2 wytypowanych nawozów kompleksowych dla pszenicy jarej w warunkach stresu abiotycznego
Ilość wazonów: 6 obiektów x 5 powtórzeń = 30 wazonów

Jako stres abiotyczny należy rozumieć warunki suszy abiotycznej oraz zmniejszonego doświetlenia.

II.Badania polowe nawozów mineralno-organicznych
• Badania polowe 3 różnych nawozów mineralno – organicznych stałych wraz z próbką kontrolną oraz 2 próbkami porównawczymi w postaci 2 wytypowanych nawozów kompleksowych dla pszenicy jarej
Ilość poletek: 6 obiektów x 4 powtórzenia = 24 poletka
 
• Badania polowe 3 różnych nawozów mineralno – organicznych stałych wraz z próbką kontrolną oraz 2 próbkami porównawczymi w postaci 2 wytypowanych nawozów kompleksowych dla kukurydzy
Ilość poletek: 6 obiektów x 4 powtórzenia = 24 poletka
 
• Badania polowe 3 różnych nawozów mineralno – organicznych stałych wraz z próbką kontrolną oraz 2 próbkami porównawczymi w postaci 2 wytypowanych nawozów kompleksowych dla rzepaku jarego
Ilość poletek: 6 obiektów x 4 powtórzenia = 24 poletka
 
W trakcie prac należy oznaczyć:
• wysokość plonów dla poszczególnych nawozów
• analizy zawartości składników odżywczych (N,P), makroskładników (Ca, Mg) oraz mikroskładników (Zn, Cu, Mn) w roślinach (ziarno oraz liście) oraz w glebie
• pH gleby
• zawartość chlorofilu w liściach
• należy opracować optymalne dawki nawozów do upraw polowych.

Zamawiający:
- nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych;
- wymaga określenia ilości nawozów niezbędnych do realizacji zaplanowanych prac oraz ostatecznego terminu ich dostarczenia do wykonawcy (prosi się o dopasowanie skali doświadczeń polowych do posiadanej przez Zamawiającego ilości nawozów – ok. 10 kg każdego nawozu).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Badania wazonowe oraz polowe nawozów mineralno – organicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Projekt: „Nowe formulacje specjalistycznych nawozów organiczno-mineralnych” 1 US Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Badania wazonowe oraz polowe nawozów mineralno – organicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.