Enquiry creation date: 2022-01-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Łukasz ...

Kontakt merytoryczny:

Łukasz ...

Enquiry No. Z141/216623/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja II z dnia 15.01.2022 r.
Zamawiający informuje, iż zmianie uległy pkt I oraz IV.3 SIWZ, tj. Dokumentacja wykonawcza Laboratorium zostanie udostępniona wybranemu w postępowaniu Wykonawcy.
Pozostałe warunki bez zmian. W załączeniu zaktualizowana SIWZ.

Aktualizacja I z dnia 19.11.2021 r.
Zamawiający skorygował termin wizji lokalnej określony w pkt IV.1 SIWZ. Prawidłowy termin to 02.12.2021, godz. 11:00.
Pozostałe warunki bez zmian. W załączeniu zaktualizowana SIWZ.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest budowa laboratorium przemysłowego o dwóch funkcjach – Laboratorium Analiz Metali oraz Laboratorium Paliw Alternatywnych, całość zwana dalej Laboratorium, na terenie Grupy Azoty ZAK S.A., w polu B-3 zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą.
W ramach inwestycji Zamawiający planuje realizację jednokondygnacyjnego budynku laboratoryjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o powierzchni użytkowej ok. 936 m2.
W ramach realizacji zamówienia, Zamawiający udostępni podmiotom zainteresowanym udziałem w przetargu następujące dokumenty: Koncepcję projektową, Projekt budowlany, Techniczne Warunki Przyłączenia oraz dokumentację wykonawczą Laboratorium, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ, w sposób określony w pkt IV.3 SIWZ.

Zakres zamówienia został określony w pkt. I SIWZ.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Budowa Laboratorium Paliw Alternatywnych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Transport cost: attributable to the supplier
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 20%
  2. Price - 80%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ, stanowiącej załącznik.

Questions to the inquiry "Budowa Laboratorium Paliw Alternatywnych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.