Enquiry creation date: 2022-01-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Aleksandra ...

Enquiry No. Z126/198699/aktualizacja5

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uwaga:
W dniu 14.01.2022 r. Zamawiający zamieścił aktualizację dokumentów: SIWZ (pkt VII.2), projektu umowy (par.9), wzór oferty (w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

W dniu 04.01.2022 r. Zamawiający zamieścił SIWZ z aktualną datą składania ofert w pkt XIV (21.01.2022 r., do godz.14.00.) i usunął błędną wersję.

W dniu 04.01.2022 r. Zmianie uległ pkt XIV SIWZ. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 21.01.2022 r., do godz.14.00.
Pozostałe terminy określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Zmianie uległ pkt XIV SIWZ. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 05.01.2022 r., do godz.14.00. Pozostałe terminy określone w SIWZ pozostają bez zmian.

W dniu 28.10.2021 r. zmianie uległ pkt V SIWZ. Zamawiający wydłużył termin wizji lokalnej do 05.11.2021 r.
W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający zamieścił zaktualizowaną SIWZ.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż elementów służących do budowy instalacji modułowej do produkcji nawozów mineralnych, mineralno-organicznych, dalej określana skrótem „Instalacja Modułowa”. Przedmiot zamówienia obejmuje zatem zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń technologicznych wraz z podłączeniem instalacji do istniejącej infrastruktury oraz przeprowadzenie prac rozruchowych.
Częściami składowymi Instalacji Modułowej są:
1. Moduł I – węzeł wytwarzania dodatków zeolitowych
2. Moduł II – chelaty
3. Moduł III – węzeł dozowania surowców oraz pulpy
4. Moduł IV – przygotowanie surowców, ekstrakcja, biosorpcja
5. Moduł V - bionawozy
6. Moduł VI – przygotowanie półproduktów
7. Moduł VIII – węzeł granulacji
8. Moduł IX – węzły pomocnicze i połączenia zewnętrzne
9. Pomieszczenie do czasowego sezonowania nawozów

Zadanie będzie realizowane w formule EPC na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
w Wydziale Saletrzaku w Jednostce Produkcyjnej Nawozy.
Zamawiający posiada dokumentację procesową dla Instalacji Modułowej do produkcji nawozów mineralnych, mineralno-organicznych, stanowiącą podstawę dla zaprojektowania, a następnie dostawy
i montażu elementów służących do budowy Instalacji Modułowej, przedstawione w załączniku
nr 1.1 do SIWZ.
Zamawiający zlecił również wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej, która będzie uzupełnieniem dokumentacji służącej do opracowania projektu bazowego Instalacji Modułowej.
Zamawiający, również w ramach odrębnej umowy, zlecił wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy Instalacji Modułowej i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Dokumenty będą przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację zadania.
Kody CPV: 44000000-0, 45000000-7, 71000000-8, 42000000-6.
Zamawiający:
 - nie dopuszcza składania ofert częściowych;
 - wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia i dokonania własnych obmiarów;
 - na etapie wyboru ofert, zastrzega prawo przeprowadzenia wizyt referencyjnych w obiektach, na których były realizowane projekty Oferenta oraz zakładzie produkcyjnym Oferenta;
 - wymaga wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 PLN.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa i montaż elementów służących do budowy Instalacji Modułowej do produkcji nawozów mineralnych, mineralno-organicznych (Realizacja w formule EPC) 1 US Read

Additional formal conditions:

Warunki formalne są określone w SIWZ.

Questions to the inquiry "Dostawa i montaż elementów służących do budowy Instalacji Modułowej (formuła EPC) - dofinansowane ze środków UE"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.