Enquiry creation date: 2022-04-28

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512895240

Enquiry No. Z32/281310

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Spółka Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. w Policach, ul. Kuźnicka 1 przedkłada zapytanie o warunki wykonania robót podczyszczeniowych w Porcie Morskim w Policach.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączonych dokumentach.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Zapytaniu przeznaczone są wyłącznie w celu rozeznania rynku i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w Zapytaniu o warunki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania. W przypadku unieważnienia akcji ofertowej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w Zapytaniu o warunki.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Roboty podczyszczeniowe akwenu 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Roboty podczyszczeniowe akwenu"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...