Enquiry creation date: 2022-05-23

Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512727554

Enquiry No. Z212/326787

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Dzień dobry.

Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. w Policach - zaprasza do złożenia oferty handlowej dotyczącej zakupu i wymiany/montażu:
1. Silnika zaburtowego, czterosuwowego Honda o mocy 50 KM, w pontonie motorowym. 
2. Silnika zaburtowego, czterosuwowego Honda o mocy 60 KM, w pontonie motorowym.

Opis:

- W załączniku foto pontonu motorowego
- Istnieje możliwość składania ofert częściowych


Warunki udziału w postępowaniu:

1. Oferent musi być uprawniony do wystawienia faktury VAT.
2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i odbioru wymiany/montażu silnika bez zastrzeżeń.
3. Zamówienie ofertowe nie jest zamówieniem.
4. Zapytanie nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
5. Zastrzegamy sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, negocjowania cen i unieważnienia sprawy bez podawania przyczyn.


W ofertach należy określić:

1. W dwóch osobnych ofertach handlowych, na poszczególne pozycje 1 i 2 proszę o podanie ceny netto za realizację całego zakresu zapytania ofertowego, tj. ceny silnika wraz z usługą montażu (cena oferty jest kwotą zryczałtowaną, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zapytania). W ofercie merytorycznej proszę o podanie osobno ceny za silnik i wymianę/montaż.
2. Dane techniczne proponowanych silników.
3. Termin realizacji zamówienia wraz z wymianą/montażem.


Kryteria Oceny Ofert:

- Cena


Pytania techniczne proszę o kontakt z:

Jacek Bogaczyk
tel. +48 91 317 11 36
kom. +48 887 744 585


Trudności, które uniemożliwiają złożenie oferty proszę zgłaszać do obsługi Platformy Zakupowej Logintrade:

tel. +48 717 87 35 34
e-mail: helpdesk@logintrade.netProducts:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup i wymiana silnika zaburtowego, czterosuwowego Honda o mocy 50 KM, w pontonie motorowym 1 ST - Read
2. Zakup i wymiana silnika zaburtowego, czterosuwowego Honda o mocy 60 KM, w pontonie motorowym 1 ST - Read

Additional formal conditions:

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu silnika wraz z montażem.

Questions to the inquiry "Zapytanie ofertowe na zakup i wymianę silnika zaburtowego, czterosuwowego Honda, w pontonie motorowym"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...