Enquiry creation date: 2022-06-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z160/216623

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone dźwigami samojezdnymi (żurawiami samochodowymi) w czasie postoju remontowego w 2022 r. w Jednostce Produkcyjnej Nawozy.
Praca przewidziana jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 18.00, w terminach jak poniżej.
W godzinach od 08.00 do 15.00 - wynagrodzenie ryczałtowe.
Po godzinie 15.00 - rozliczenie wg ceny za motogodzinę,
Ilości dźwigów:
1) 6 dźwigów o udźwigu min. 50 Mg, w terminie 19.09.2022 r. – 07.10.2022 r.
2) 1 dźwig o udźwigu min. 25 Mg, w terminie 19.09.2022 r. – 07.10.2022 r.
Koszt dojazdu dźwigu wliczony w ofertę.
Grupa Azoty ZAK S.A.:
- dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie ilości oferowanych dźwigów,
- z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej i terminowej realizacji usługi w czasie postoju remontowego, dopuszcza podział przedmiotu zamówienia i zlecenie prac więcej niż jednemu Wykonawcy.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Cena ryczałtowa za 1 dźwig o udźwigu min. 50 Mg, w terminie 19.09.2022 r. – 07.10.2022 r. 1 US - Read
2. Cena ryczałtowa za 1 dźwig o udźwigu min. 25 Mg, w terminie 19.09.2022 r. – 07.10.2022 r. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  3. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki formalne zostały określone w SIWZ, stanowiącej Załącznik.

Questions to the inquiry "Usługi dźwigowe w czasie postoju remontowego w 2022 r. w Jednostce Produkcyjnej Nawozy"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...