Enquiry creation date: 2022-06-23

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Piotr ...

Kontakt merytoryczny:

Piotr ...

Enquiry No. Z25/229806

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na: Najem maszyn dystrybucyjnych wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej - 6 szt.

Zamawiający:

- nie dopuszcza składanie ofert częściowych;

- nie dopuszcza składanie ofert wariantowych na asortyment BHP;

- dopuszcza składanie ofert wariantowych na maszyny dystrybucyjne;

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pan Piotr Kurnyta tel. 077 481 33 95

Przedmiot zapytania:

1. Najem testowy maszyn dystrybucyjnych dla środków ochrony indywidualnej - 5 sztuk.

2. Najem testowy maszyny dystrybucyjnej na elektronarzędzia - 1 sztuka. Elektronarzędzia dostarcza i uzupełnia Zamawiający. Wymiary urządzeń podane w załączniku nr 1.

3. Dostawa, podłączenie, uruchomienie maszyn dystrybucyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

4. Zakup, dostawa i uzupełnianie środków ochrony osobistej wskazanych przez Zamawiającego w zał. 1 do postępowania zakupowego przez okres trwania umowy.

5. Nadzór, serwis systemu, utrzymanie infrastruktury systemu oraz łączności – po stronie Dostawcy.

6. Konfiguracja uprawnień dostępu użytkowników do asortymentu poprzez stosowane przepustki imienne (karty RFID), będące na wyposażeniu Zamawiającego.

Okres wynajęcia maszyn dystrybucyjnych wraz z pobranym asortymentem wynosi 6 miesięcy z ewentualną możliwością przedłużenia na kolejne 24 miesiące (odrębna umowa), po pozytywnej opinii Zamawiającego.

Wymagane dokumenty:

1. Specyfikacja oferowanych maszyn dystrybucyjnych na asortyment wskazany w załączniku nr 1 z uwzględnieniem całkowitych wymiarów maszyn i szuflad.

2. Wycena asortymentu umieszczonego w poszczególnej maszynie dystrybucyjnej podana na załączniku nr 1 do postępowania zakupowego.

Zawartość oferty:

- cena miesięczna, jednostkowa netto w walucie PLN na poszczególną maszynę dystrybucyjną uwzględniająca wszystkie koszty związane m.in. z dostawą, podłączeniem uruchomieniem, dzierżawą, serwisem, konfiguracją ustawień dostępowych i innych na okres 6 miesięcznego wynajęcia;

- cena miesięczna, jednostkowa netto w walucie PLN na poszczególną maszynę dystrybucyjną uwzględniająca wszystkie koszty związane m.in. z dostawą, podłączeniem uruchomieniem, dzierżawą, serwisem, konfiguracją ustawień dostępowych i innych na okres kolejnego 24 miesięcznego wynajęcia;

- wycena asortymentu pobieranego na okres 6 miesięcznych testów;

- wycena asortymentu pobieranego na okres kolejnych 24 miesięcy;

- warunki gwarancji maszyn dystrybucyjnych;

- specyfikacja techniczna maszyn dystrybucyjnych;

- termin ważności oferty 60 dni;

- termin realizacji zamówienia: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego;

- warunki dostawy: DDP Siedziba Zamawiającego - wg Incoterms 2020, na koszt Dostawcy; miejsce wskazane przez Zamawiającego;

- warunki płatności – przelew 30 dni po wpływie faktury do Zamawiającego;

Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem formalnym i technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

W przypadku, gdy aukcja nie przyniesie pożądanych efektów, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia z oferentami dalszych negocjacji bezpośrednich lub pisemnych.
W trakcie negocjacji oferenci traktowani są jednakowo i w sposób niedyskryminujący.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty ostatecznej podpisanej przez osobę upoważnioną.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu i warunki handlowe, możliwość udzielenia zamówienia na wybrane pozycje oferty, udzielenia zamówienia więcej niż jednemu dostawcy, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Szafa wendingowa bud. 775 (okres 6 miesięcy) 1 ST - Read
2. Szafa wendingowa bud. 485 (okres 6 miesięcy) 1 ST - Read
3. Szafa wendingowa bud. 751 (okres 6 miesięcy) 1 ST - Read
4. Szafa wendingowa bud. 751/1 (okres 6 miesięcy) 1 ST - Read
5. Szafa wendingowa bud. 211 (okres 6 miesięcy) 1 ST - Read
6. Szafa z komorami na elektronarzędzia bud. 484 (okres 6 miesięcy) 1 ST - Read
7. Szafa wendingowa bud. 775 (okres 24 miesięcy) 1 ST - Read
8. Szafa wendingowa bud. 485 (okres 24 miesięcy) 1 ST - Read
9. Szafa wendingowa bud. 751 (okres 24 miesięcy) 1 ST - Read
10. Szafa wendingowa bud. 751/1 (okres 24 miesięcy) 1 ST - Read
11. Szafa wendingowa bud. 211 (okres 24 miesięcy) 1 ST - Read
12. Szafa z komorami na elektronarzędzia bud. 484 (okres 24 miesięcy) 1 ST - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Najem maszyn dystrybucyjnych wraz z dostawą dla środków ochrony indywidualnej - 6 szt "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.