Enquiry creation date: 2022-06-23

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Bolesław ...

Enquiry No. Z141/198703

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja rurociągów wody pitnej w polu I-1/2 oraz I/K-2 na terenie Grupy Azoty ZAK. S.A.
II. Szczegółowy zakres prac
 Opracowanie projektu/dokumentacji technicznej (w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia formalno-prawnego/zgłoszenia – uzyskanie przy tym: wszystkich wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami uzgodnień, opinii, zgód, pozwoleń na rzecz Zamawiającego) na podstawie Załącznika nr 1,
 Zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia prac,
 Zakup niezbędnych materiałów – ORUROWANIE – rura rdzeniowa wykonana z PE 100-RC, z warstwą barierową, z aluminium i dodatkowym płaszczem z PE (sugerowany wytwórca Egeplast lub równoważny w zakresie parametrów technicznych); ARMATURA – zasuwy klinowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem i obudową teleskopową trzpienia zasuwy o długości 1,3 – 1,8 m. Ciśnienie PN16, z przeznaczeniem do wody pitnej (sugerowany wytwórca AVK lub równoważny w zakresie parametrów technicznych).
 Wykonanie rurociągu w pasie torów kolejowych należy wykonać metodą bezwykopową, tj. przeciskiem bądź przewiertem,
 W miejscach wykonanych wykopów dokonać odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego. Uszkodzone elementy (płyty betonowe, krawężniki) wymienić na nowe,
 Wykonanie modernizacji rurociągów wody pitnej: ułożenie rurociągów wody pitnej wraz z zabudową armatury, 
 Płukanie/dezynfekcja rurociągu wody pitnej oraz wykonanie niezbędnych badań jakości wody celem potwierdzenia parametrów,
 Utylizacja odpadów po wykonywanych pracach,
 Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania wymaganych pozwoleń do użytkowania/uruchomienia modernizowanej instalacji.
Szczegółową specyfikację techniczną zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ: „Założenia techniczne - Modernizacja rurociągów wody pitnej w polu I-1/2 oraz I/K-2”.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Modernizacja rurociągów wody pitnej w polu I-1/2 oraz I/K-2 1 US Read

Additional formal conditions:

zawarto w SIWZ

Questions to the inquiry "Modernizacja rurociągów wody pitnej w polu I-1/2 oraz I/K-2"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.