Enquiry creation date: 2022-08-04

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Enquiry No. Z91/474578

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu publicznego z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

Dla złożenia prawidłowej oferty konieczna jest wizja lokalna w celu uszczegółowienia zakresu prac.

Kontakt w sprawie wizji oraz pytań technicznych:

Jarosław Malinowski (j.malinowski@fosfory.pl) 669 600 415
Mariola Standewicz (m.standewicz@fosfory.pl) 669 600 427

Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) - Część proceduralna (część A) - plik 11912_1_3
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami ubiegania się o Zamówienie - załącznik do SIWZ A - plik 11912_1_4
3. SIWZ - Załącznik techniczny (część B) - plik 11912_1_5
4. SIWZ - Wzór umowy (część C) - plik 11912_1_6
5. Ogólne warunki zamówień (OWZ) - plik 11912_1_7
6. Wzór zgłoszenia gotowości do odbioru - plik 11912_1_8
7. Ogólne wymagania z zakresu BHP i ochrony środowiska dla kontrahentów - plik 11912_1_9

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie prac remontowych pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku administracyjno-biurowego w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Delivery date - 20%
  2. Price - 70%
  3. Warranty - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "24275 Wykonanie prac remontowych pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku administracyjno-biurowego w Grupie Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...