Enquiry creation date: 2022-08-05

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Purchaser:

Dominika ...

Enquiry No. Z18/486066/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

Zakres prac:

1. Dostawa i montaż przepływomierza sprężonego powietrza ST50-262248;

2. Wykonanie przyłącza wraz z zaworem pod przepływomierz;

3. Dostawa i montaż kabla zasilającego - sterowniczego ekranowego odpornego na UV od przepływomierza do sprężarkowni;

4. Uzupełnienie i montaż wymaganych koryt kablowych, wsporników, uchwytów, ceowników do podparcia kabla zasilającego - sterowniczego;

5. Doposażenie sterownika o moduł wejść analogowych w sprężarkowni;

6. Podłączenie i uruchomienie przepływomierza;

7. Kalibracja przepływomierza, przeprowadzenie prób i badań funkcjonalnych - dostarczenie protokołu;

8. Rozbudowa istniejącej wizualizacji o pomiary i informacje z przepływomierza, start w sieci w systemie SCADA;

9. Przeprowadzenie testu całości układu pomiarowego sprężonego powietrza w programie SCADA, sprawdzenie poprawności wskazań, dostarczenie raportu.


Dodatkowe informacje i uwagi:

1. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały, sprzęt oraz robociznę dla wykonania kompletnego zakresu r;

2. Z uwagi na czynne instalacje technologiczne prace związane z wymianą urządzeń należy prowadzić w sposób niezakłócający prace produkcji;

3. Zamawiający zastrzega, iż dla złożenia prawidłowej oferty konieczne jest odbycie wizji lokalnej w celu uszczegółowienia zakresu prac.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt z pracownikiem merytorycznym: Pan Aleksander Klimończyk, e-mail: a.klimonczyk@fosfory.pl 

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa i montaż przepływomierza sprężonego powietrza 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "24589 Dostawa i montaż przepływomierza sprężonego powietrza"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.