Enquiry creation date: 2022-08-05

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Purchaser:

Paweł ...

Enquiry No. Z140/266086

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na „Świadczenie usług rekrutacyjnych dla spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Termin na składania ofert upływa zgodnie z informacją zawartą na Platformie Zakupowej Login Trade.

Szczegółowe warunki postępowania określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Procent (%) rocznego wynagrodzenia zasadniczego kandydata brutto, przy skutecznej realizacji zatrudnienia do 5 zleconych stanowisk pracy 1 % - Read
2. Procent (%) rocznego wynagrodzenia zasadniczego kandydata brutto, przy skutecznej realizacji zatrudnienia od 6 do 10 zleconych stanowisk pracy 1 % - Read
3. Procent (%) rocznego wynagrodzenia zasadniczego kandydata brutto, przy skutecznej realizacji zatrudnienia od 11 do 15 zleconych stanowisk pracy 1 % - Read
4. Procent (%) rocznego wynagrodzenia zasadniczego kandydata brutto, przy skutecznej realizacji zatrudnienia od 16 do 20 zleconych stanowisk pracy 1 % - Read
5. Procent (%) rocznego wynagrodzenia zasadniczego kandydata brutto, przy skutecznej realizacji zatrudnienia powyżej 20 zleconych stanowisk pracy 1 % - Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Świadczenie usług rekrutacyjnych dla spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A."

Item Question title Date of question Status
1. pytanie do postępowania 2022-08-10 13:48
2. Pytania do postępowania 2022-08-10 10:42
3. Pytania i odpowiedzi 12.08.22 r. 2022-08-09 14:52

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.