Enquiry creation date: 2022-08-10

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z22/407279/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty S.A. zaprasza do składania ofert dla zapytania obejmującego roczne odnowienie wsparcia dla licencji F-Secure Server Security - 100 szt. oraz F-Secure Server Security Premium 6 szt.


Termin rozpoczęcia realizacji: nie później niż do 10 dniu po złożeniu zamówienia

Termin składania ofert: 29/07/2022

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.

Warunkiem realizacji płatności jest dostarczenie protokołu odbioru potwierdzający realizacje usług.
Przedstawiona w ofercie cena będzie cena licytowana podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty w aukcji w terminie i na warunkach wskazanych w zasadach danej Aukcji.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. F-Secure Server Security Renewal for 1 year (100-499), International 101 ST FCSWSR1NVXCIN - (R) Read
2. F-Secure Server Security Premium Renewal for 1 year (1-24), International 6 ST FCSPSR1NVXAIN - (R) Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Roczne odnowienie wsparcia dla licencji F-Secure na okres 12 miesięcy"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...