Enquiry creation date: 2022-08-30

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Enquiry No. Z132/266086/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Niniejszym Zamawiający aktualizuje postępowanie, jednocześnie udostępniając zaktualizowane dokumenty:
Cześć I SIWZ - Aktualizacja Części Zamówienia (podział na Część III A oraz Część III B) oraz aktualizacja terminu składania Ofert;
Część III SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zakres Rzeczowy). Pomocniczo również w trybie śledzenia zmian;
Załącznik nr 1 do Części I SIWZ- Formularz Oferty z uwzględnionym miejscem na wpisanie terminu gwarancji oraz podział na Część III A oraz Część III B;
Załącznik nr 6 do Części I SIWZ - Oświadczenie sankcyjne (aktualizacja treści).

Enquiry contents:

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na „Zakup 13 wózków widłowych oraz 4 wózków paletowych wraz z pełną obsługą serwisową w okresie 5 lat dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Termin na składania ofert upływa zgodnie z informacją zawartą na Platformie Zakupowej Login Trade.

Szczegółowe warunki postępowania określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Część I: Podnośnik elektryczny o udźwigu 1400 kg 1 ST - Read
2. Część I: Cena pełnej obsługi serwisowej podnośnika elektrycznego o udźwigu 1400 kg w okresie 5 lat 1 ST - Read
3. Część II: Jezdniowy wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem elektrycznym i masztem min. 5,20 m 2 ST - Read
4. Część II: Cena pełnej obsługi serwisowej jezdniowego wózka podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem elektrycznym i masztem min. 5,20 m w okresie 5 lat 2 ST - Read
5. Część III A: Jezdniowy wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem LPG i wolnym skokiem (z klimatyzacją) 3 ST - Read
6. Część III A: Cena pełnej obsługi serwisowej jezdniowego wózka podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem LPG i wolnym skokiem w okresie 5 lat 3 ST - Read
7. Część III B: Jezdniowy wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem LPG i wolnym skokiem (bez klimatyzacji) 3 ST - Read
8. Część III B: Cena pełnej obsługi serwisowej jezdniowego wózka podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem LPG i wolnym skokiem w okresie 5 lat 3 ST - Read
9. Część IV: Jezdniowy wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem LPG i paletyzerem 4 ST - Read
10. Część IV: Cena pełnej obsługi serwisowej jezdniowego wózka podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem LPG i paletyzerem w okresie 5 lat 4 ST - Read
11. Część V: Podnośnik elektryczny o udźwigu 1400 kg, wersja EX 3 ST - Read
12. Część V: Cena pełnej obsługi serwisowej podnośnika elektrycznego o udźwigu 1400 kg, wersja EX w okresie 5 lat 3 ST - Read
13. Część VI: Jezdniowy wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem elektrycznym, wersja EX 1 ST - Read
14. Część VI: Cena pełnej obsługi serwisowej jezdniowego wózka podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem elektrycznym, wersja EX w okresie 5 lat 1 ST - Read
15. Część VII: Jezdniowy wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem elektrycznym, wersja EX 1 ST - Read
16. Część VII: Cena pełnej obsługi serwisowej jezdniowego wózka podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem elektrycznym, wersja EX w okresie 5 lat 1 ST - Read
17. Część VIII: Jezdniowy wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem elektrycznym i masztem min. 7 m, wersja EX 1 ST - Read
18. Część VIII: Cena pełnej obsługi serwisowej jezdniowego wózka podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem elektrycznym i masztem min. 7 m, wersja EX w okresie 5 lat 1 ST - Read
19. Część IX: Jezdniowy wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem elektrycznym i masztem min. 3 m, wersja EX 1 ST - Read
20. Część IX: Cena pełnej obsługi serwisowej jezdniowego wózka podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem elektrycznym i masztem min. 3 m, wersja EX w okresie 5 lat 1 ST - Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Zakup 13 wózków widłowych oraz 4 wózków paletowych wraz z pełną obsługą serwisową w okresie 5 lat dla spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A."

Item Question title Date of question Status
1. Część II 2022-08-24 11:23
2. Pytania do specyfikcji technicznej - SIWZ 2022-08-19 10:03
3. system elektronicznej kontroli pracy wózka 2022-08-09 12:36
4. Część IV: 4 sztuki jezdniowych wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem LPG i paletyzerem 2022-08-09 12:35
5. Część III: 3 sztuki jezdniowych wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem LPG i wolnym skokiem 2022-08-09 12:34
6. Część II: 2 sztuki jezdniowych wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz napędem elektrycznym i masztem min. 5,20 m 2022-08-09 12:33
7. Wydłużenie terminy dostaw 2022-07-26 09:18

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...