Enquiry creation date: 2022-09-13

Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512727554

Enquiry No. Z344/230583

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła postępowanie przetargowe na sprzedaż uszkodzonego żurawia samochodowego marki Pinguely i zaprasza do składania ofert.

Żuraw samochodowy (uszkodzony) PINGUEL GC860TL, rok produkcji 1980, nr VINM0L4555106LH2898M, nr inwentarzowy 74312829, nr boczny 253, nr rejestracyjny ZPLH008.

Cena wywoławcza: 40 000 zł (netto)

Wadium: 2000 zł.


Warunki uczestnictwa:

Oferta musi zawierać:

1) Imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę Oferenta, nr telefonu, adres e-mail. (załącznik nr 7 - formularz ofertowy)

2) Oferowaną cenę netto (załącznik nr 7 - formularz ofertowy),

3) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin i nie będzie z tytułu ewentualnych wad ukrytych wnosił roszczeń w stosunku do spółki GA Transtech Sp. z o.o (załącznik nr 4),

4) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (załącznik nr 3),

5) W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Potwierdzenie przelewu wadium oraz wypełniony załącznik nr 5.

7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy tylko osób fizycznych - załącznik nr 6),

8) Odbiór maszyn we własnym zakresie.


Wpłata wadium

Wadium należy wpłacić na konto bankowe w Banku PKO Bank Polski

Nr konta: 79 1020 4795 0000 9102 0251 1327

z dopiskiem “Przetarg nr TR/14/2022 –sprzedaż żurawia samochodowego Pinguely nr boczny 253" w terminie do 27.09.2022 r.


Informacje na temat pojazdu lub uzgodnienie terminu wizji lokalnej - proszę o kontakt z:

Panem Witoldem Zientkiem tel: 91 317 22 87 (w godz.8:00-14:00)

e-mail: wzientek@transtech.pl

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Żuraw samochodowy marki Pinguely GC860TL, rok produkcji 1980, nr boczny 253, nr rej. ZPLH008 - uszkodzony 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Transport cost: attributable to the supplier
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Sprzedaż uszkodzonego żurawia samochodowego marki Pinguely, rok produkcji 1980. "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...