Enquiry creation date: 2022-09-14

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Enquiry No. Z250/260417

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAKUP I DOSTAWA 3848 szt. HAMULCOWYCH WSTAWEK KOMPOZYTOWYCH LL 320 wg załączonego SIWZ

Zamówienie jest realizowane zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0058/21 pn. „Modernizacja wagonów jako element minimalizacji hałasu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T – Konkursu nr POIiŚ.5.2/1/21

Ogłoszenie o przetargu i wszystkie informacje związane z postępowaniem (w tym pytania i odpowiedzi, wynik postępowania itp.) będą niezwłocznie publikowane w Bazie Konkurencyjności dostępnej pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. wstawka kompozytowa LL 320 typ IB 116 3848 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Warranty - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa 3848 szt. hamulcowych wstawek kompozytowych LL 320"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...