Enquiry creation date: 2022-09-20

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z303/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zgodna z SIWZ 122/P/2022
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa wodorotlenku glinu
Ilość: 24t.
Opakowanie : worki foliowe lub papierowe 25 kg. ułożone na palecie i zabezpieczone folią.
                            
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość: zgodnie z WTS, załącznikiem nr 6

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności min. 30 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego,
100% wartości netto + cały VAT po dostawie i uruchomieniu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów.  
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: 28.11.2022.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zakup i dostawa wodorotlenku glinu w ilości 24 tony dla Grupy Azoty S.A. 1 TO Read

Additional formal conditions:

zgodne z SIWZ 122/P/2022

Questions to the inquiry "„Zakup i dostawa wodorotlenku glinu w ilości 24 tony dla Grupy Azoty S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...