Enquiry creation date: 2022-09-21

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z18/456152

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Remont pomieszczenie biurowego w budynku C-46 w Jednostce Biznesowej Nawozy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczenia biurowego w następującym zakresie:

Wymiana stolarki okiennej -2 szt

Montaż żaluzji typ dzień – noc w oknach – 2 szt

Montaż żaluzji pionowych od sufitu – 2 szt

Wymiana parapetów ( materiał aglomarmur ) – 2 szt

Demontaż grzejników – 2 szt

Dostawa oraz montaż grzejnika aluminiowego - 1 szt

Wymiana osprzętu elektrycznego ( lampy, gniazdka, włączniki w tym teletechniczne ) – w przypadku przewodów znajdujących się w zabudowie zewnętrznej należy wykonać ich montaż w ścianie

Demontaż przyłącza wodno - kanalizacyjnego

Demontaż i zabudowa drzwi – 1 szt

Zabudowa rur cwu

Malowanie ścian oraz sufitu

Demontaż wykładziny PCV

Dostawa i montaż wykładziny dywanowej przemysłowej

Utylizacja starych mebli,

Wszystkie prace generujące hałas lub zapylenie należy prowadzić w godzinach 15 00 – 07 00 lub weekend

Wybór materiałów należy uzgodnić ze zlecającym

Wszystkie materiały / odpady po remoncie należy zutylizować w ciągu 2 dni po zakończeniu remontu na koszt wykonawcy

Termin wykonania: max 2 tygodnie

Gwarancja: 36 miesięcy

Przygotowanie oferty : Oferta powinna zawierać cenę w rozbiciu na : koszt materiałów, robocizny i sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części prac i nie spowoduje to zmiany ceny.

Po zakończeniu licytacji na Platformie, oferent zobowiązany jest do przedstawienia ostatecznej kwoty wykonania usługi.

Prace zostaną zlecone na podstawie Ogólnych Warunków Zamówień w Grupie Azoty SA

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad BHP w tym zabezpieczanie pracownikom odpowiedniej odzieży.

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ,normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych.

Oferent na własny koszt zapewni załodze szkolenie BHP oraz wystąpi o przepustki wjazdowe na teren GA SA.

Orientacyjny koszt szkolenia pracownika ok 30 zł netto. Wykonawca musi posiadać własny sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres remontu na obowiązkowej wizji lokalnej, która możliwa jest do odbycia po

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z której zostanie sporządzona notatka.

Kontakt do osób biorących udział w wizji lokalnej:

Piotr Golonka - tel.:+48 785 780 630, e-mail:piotr.golonka@grupaazoty.com;

Maciej Gdowski - tel.:+48 785 780 635, e-mail: maciej.gdowski@grupaazoty.com;

Janusz Koson - tel.:+48 785 780 631, e-mail: janusz.koson@grupaazoty.com;

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. remont pomieszczenia 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Remont pomieszczenie biurowego w budynku C-46 w Jednostce Biznesowej Nawozy"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...