Enquiry creation date: 2022-09-22

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8732594457

Enquiry No. Z305/237517

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Szanowni Państwo,

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na dostawę sprzętu komputerowego i zaprasza do składania ofert.

Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia:

Produkty nowe, w oryginalnych opakowaniach, zgodne z opisem w tabeli.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych i częściowych.

Adres dostawy:

Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8
33-100 Tarnów

Termin dostawy:

30.10.2022

Do oferty należy dołączyć:

- certyfikat ISO 9001

- karty produktów

Warunki składania ofert:

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych

Kryteria oceny: cena


Dodatkowe informacje:

1. W sprawach związanych ze szczegółami przedmiotu zamówienia:

Piotr Sieczka
piotr.sieczka@grupaazoty.com

2. W przypadku problemów technicznych z obsługą platformy zakupowej prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem LOGINTRADE:
tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail:helpdesk@logintrade.net

Składanie i ważność ofert:

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków ujętych w treści zamówienia.

Oferta powinna być złożona wyłącznie za pośrednictwem platformy Logintrade. Złożenie oferty inną drogą skutkować będzie odrzuceniem oferty bez otwierania.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert bez otwierania.

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

Zaoferowana przez Wykonawcę cena obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

Po weryfikacji ofert pod względem technicznym i merytorycznym, drugim etapem wyboru dostawcy będzie aukcja internetowa, o której Zamawiający poinformuje wybranych oferentów. Aukcja z wykorzystaniem Platformy Zakupowej nie jest traktowana jako aukcja w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zarówno niniejsze zapytanie ofertowe, jak i ewentualna aukcja internetowa nie są równoznaczne z zamówieniem i nie powodują powstania żadnych zobowiązań ze strony zamawiającego.

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Grupa Azoty AUTOMATYKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Myszka bezprzewodowa (wifi) Logitech M171 Czarna 15 ST - Read
2. Myszka bezprzewodowa M280 czarna 2 ST - Read
3. Myszka przewodowa Logitech B100 OEM czarna 5 ST - Read
4. Kabel USB-C (Thunderbold 3) – Lighting APPLE 1 długość 1 metr 3 ST - Read
5. Kabel Unitek USB-C do USB 2,0 (typ A) czarny 1,5 metra 5 ST - Read
6. Klawiatura Logitech K120 Business Czarna 5 ST - Read
7. Dysk SSD WD Blue SA510 500GB 2 ST - Read
8. Dysk WD Blue 3D Nand SSD M.2 500GB 2 ST - Read
9. Hub USB Unitek 4-portowy Usb 3.0 5 ST - Read
10. Kabel USB 2.0 AB 1,8 metra (drukarkowy) 5 ST - Read
11. Kabel HDMi – HDMI 2 metry Logilink v2.0 10 ST - Read
12. Kabel sieciowy (Logilink lub Lanberg) RJ45 – RJ45 kat.6a dł 1 metr kolor szary 10 ST - Read
13. Kabel sieciowy (Logilink lub Lanberg) RJ45 – RJ45 kat.6a dł 2 metry kolor szary 10 ST - Read
14. Kabel sieciowy (Logilink lub Lanberg) RJ45 – RJ45 kat.6a dł 3 metry kolor szary 10 ST - Read
15. Kabel sieciowy (Logilink lub Lanberg) RJ45 – RJ45 kat.6a dł 5 metrów kolor szary 10 ST - Read
16. Kabel sieciowy (Logilink lub Lanberg) RJ45 – RJ45 kat.6a dł 10 metrów kolor szary 5 ST - Read
17. Kabel sieciowy (Logilink lub Lanberg) RJ45 – RJ45 kat.6a dł 15 metrów kolor szary 5 ST - Read
18. Listwa zasilająca Acar F5 5 gniazd 1,5 metra czarna 5 ST - Read
19. Zasilacz oryginalny CN-0MGJN9-LOC00 do notebooka Dell Vostro 3510 2 ST - Read
20. Pendrive SanDisk 64GB Ultra USB 3.0 150 MB/s 5 ST - Read
21. Torba do laptopa 15,6’ 1 x kieszeń zewnętrzna, 1 x kieszeń wewnętrzna, 1 x komora wewnętrzna 3 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Dostawa sprzętu komputerowego"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...