Enquiry creation date: 2022-09-23

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Enquiry No. Z136/266086/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zamawiający przesyła zmianę aktualizację SIWZ. Przedmiotowe zmiany dotyczą terminu składania Ofert oraz w szczególności kryteriów oceny ofert i sposobu obliczania oceny punktowej. Jednocześnie poniżej Zamawiający przesyła Q&A.

Pytanie 1:
W związku z tym, że nie udało mi się znaleźć na rynku wzorców o podanej pojemności 125 ml, proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje wzorce do AAS w części 1, poz. 32-58 o pojemności 100 ml? Jednocześnie proszę o informację czy zgodność z normami ISO 17025 i 17034 wzorców, które chcę zaproponować spełni oczekiwania w zakresie wymienionych norm ASTM 511B, ASTM D4191, APHA 3111B, ASTM D511 B-14 dla pozycji 32-59?

Odpowiedź 1:
Zamawiający akceptuje wzorce do AAS w części 1 poz. 32-58 o pojemności 100 ml oraz potwierdzamy, że zgodność z normami ISO 17025 i 17034 wzorców, spełnią oczekiwania w zakresie wymienionych norm. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ocena ofert będzie dokonywana na podstawie ceny za mililitr zaoferowanego produktu, zgodnie ze zmianą SIWZ, a w szczególności Formularza Oferty.

Pytanie 2:
Czy dla wzorca w pozycji 8 Części 2 - oleju parafinowego, Zamawiający zaakceptuje wzorzec oleju pozostałościowego AR1622 z certyfikowaną zawartością siarki na poziomie 2%? Certyfikat przesyłam do wglądu.

Odpowiedź 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotowego produktu ze względu na fakt, że właściwości fizyczne są inne niż produktu opisanego w pozycji 8 Części 2.

Enquiry contents:

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na „Zakup wraz z dostawą wzorców chemicznych dla laboratorium Grupy Azoty Polyolefins S.A.”

Termin na składania ofert upływa zgodnie z informacją zawartą na Platformie Zakupowej Login Trade.

Szczegółowe warunki postępowania określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Cześć 1: Wzorce do ICP MS I AAS 1 KPL - Read
2. Cześć 2: Wzorce do LECO 1 KPL - Read
3. Część 3: Wzorce pozostałe 2 ST - Read
4. Część 4: Wzorce pozostałe 2 ST - Read
5. Część 5: Wzorce pozostałe 1 ST - Read
6. Część 6: Wzorce pozostałe 1 ST - Read
7. Część 7: Wzorce pozostałe 1 KPL - Read
8. Część 8: Wzorce pozostałe 1 KPL - Read
9. Część 9: Wzorce pozostałe 1 KPL - Read
10. Część 10: Wzorce pozostałe 2 ST - Read
11. Część 11: Wzorce pozostałe 1 ST - Read
12. Część 12: Wzorce pozostałe 1 ST - Read
13. Część 13: Wzorce pozostałe 0.5 L - Read
14. Część 14: Wzorce pozostałe 12 ST - Read
15. Część 15: Wzorce pozostałe 12 ST - Read
16. Część 16: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
17. Część 17: Wzorce pozostałe 24 ST - Read
18. Część 18: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
19. Część 19: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
20. Część 20: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
21. Część 21: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
22. Część 22: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
23. Część 23: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
24. Część 24: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
25. Część 25: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
26. Część 26: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
27. Część 27: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
28. Część 28: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
29. Część 29: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
30. Część 30: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
31. Część 31: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
32. Część 32: Wzorce pozostałe 0.125 L - Read
33. Część 33: Wzorce pozostałe 8 ST - Read
34. Część 34: Wzorce pozostałe 16 ST - Read
35. Część 35: Wzorce pozostałe 8 ST - Read
36. Część 36: Wzorce pozostałe 8 ST - Read
37. Część 37: Wzorce pozostałe 2 ST - Read
38. Część 38: Wzorce pozostałe 2 ST - Read
39. Część 39: Wzorce pozostałe 8 ST - Read
40. Część 40: Wzorce pozostałe 10 ST - Read
41. Część 41: Wzorce pozostałe 10 ST - Read
42. Część 42: Wzorce pozostałe 10 ST - Read
43. Część 43: Wzorce pozostałe 10 ST - Read
44. Część 44: Wzorce pozostałe 10 ST - Read
45. Część 45: Wzorce pozostałe 16 ST - Read
46. Część 46: Wzorce pozostałe 2 ST - Read
47. Część 47: Wzorce pozostałe 2 ST - Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Zakup wraz z dostawą wzorców chemicznych dla laboratorium Grupy Azoty Polyolefins S.A."

Item Question title Date of question Status
1. Pytania do postępowania 2022-09-30 13:37
2. Zmiany zapisów w Projekcie umowy 2022-09-23 09:59
3. Część 2 wzorce 2022-09-14 11:18
4. Z136/266086 część 2 - wzorce do LECO 2022-09-08 12:13

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...