Enquiry creation date: 2022-09-23

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z63/249465/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zapytania jest usługa wykonania projektu technicznego 5 spustów z rurociągów technologicznych na instalacji do produkcji amoniaku, spusty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami z dokumentacją umożliwiającą w późniejszym terminie przekazanie spustów wraz z rurociągami pod UDT (obecnie rurociągi są poza UDT). Parametry krućców DN15, PN420 z przeciwkołnierzami oraz uszczelką na metalowy pierścień. Szczegóły rozmieszczenia króćców pokazano w załączniku. Termin wykonania projektu do 30.11.2022, zamawiający po fonalnym odbiorze prac wymaga przedłożenia trzech kopi rysunków w wersji papierowej, jednego egzemplarza w formie pliku pdf oraz przedłożenie rysunków w formie plików dwg.  

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. wykonanie projektu technicznego 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie projektu technicznego spustów z rurociągów technologicznych, jednostka syntezy amoniaku"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...