Enquiry creation date: 2022-09-26

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z45/221346

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Wykonanie usługi pomiaru objętości składu węgla na terenie Grupy Azoty S.A. w Tarnowie na działce 4/53 metodą lotniczego skaningu laserowego z załogowego lub bezzałogowego statku powietrznego. Orientacyjne wymiary powierzchni składu 300m x 100m. Skład podzielony jest na 4 sekcje – konieczne jest wskazanie objętości każdej sekcji osobno. Wymagane jest: skan nie mniej niż 200 punktów/m2, dokładność skaningu większa niż 1,5 cm. Szczegóły pomiaru dotyczące osnowy terenowej zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed wykonaniem nalotu.

     Termin wykonania usługi:  planowany termin między 7 a 14 listopada 2022r.      
     Zlecający potwierdzi datę wykonania pomiaru w terminie 3 dni przed planowanym terminem nalotu.

     Wymagane jest przedstawienie wyników pomiaru w terminie 3 dni od daty wykonania nalotu..
 
    

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Pozostałe usługi 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Terms of payment: 30 days
 2. Place of delivery: place of the orderer
 3. Transport cost: attributable to the supplier
 4. I have read and confirm that I have read the information clause
 5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

 1. Price - 40%
 2. Delivery date - 20%
 3. Terms of payment - 20%
 4. Experience - 20%

Additional formal conditions:


Oferta powinna zawierać: warunki cenowe, potwierdzenie terminu wykonania usługi, potwierdzenie i opis technologii, określenie dokładności pomiaru, informacje i oświadczenia
o posiadanych kwalifikacjach i pozwoleniach na prowadzenie takiej działalności, informacje o posiadanym ubezpieczeniu.

Questions to the inquiry "Wykonanie usługi pomiaru objętości składu węgla na terenie Grupy Azoty S.A. w Tarnowie na działce 4/53 metodą lotniczego skaningu laserowego."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...