Enquiry creation date: 2022-10-04

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z3/486232/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja I
W dniu 04.10.2022 r.:
- zmianie uległ pkt VIII ppkt 6 SIWZ – Zamawiający zmienił zapis dotyczący wymaganego od oferentów doświadczenia;
- zamieszczono plik „PYTANIA 1-2 I ODPOWIEDZI”.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule EPC przedsięwzięcia o nazwie: Wymiana transformatora Tr4 – budynek 236a o napięciach znamionowych 31,5/6,3kV i mocy znamionowej 22MVA, obejmującego dostawę i zabudowę transformatora 31,5/6,3kV – budynek 236a boks Tr.4, modernizację boksu, wymianę mostu szynowego 6kV i modernizację pola średniego napięcia.

Do obowiązków Wykonawcy inwestycji będzie należało w szczególności:
1. Opracowanie dokumentacji dla uzyskania pozwoleń formalnoprawnych, o ile ze względu na przyjęte rozwiązania będzie wymagana i przeprowadzenie procesu uzyskania wymaganych pozwoleń formalnoprawnych niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Opracowanie kompletnej branżowej dokumentacji wykonawczej. Opracowana dokumentacja wykonawcza wymaga, przed skierowaniem do realizacji, zatwierdzenia przez Zamawiającego.
3. Demontaż oraz przygotowanie do złomowania starego transformatora w tym utylizacja zużytego oleju.
4. Dostawa i zabudowa transformatora 31,5/6,3kV – budynek 236a boks Tr.4.
5. Modernizacja boksu transformatorowego wraz z rampą.
6. Wymiana mostu szynowego 6kV.
7. Modernizacja pola średniego napięcia - budynek 236a p.58.
8. Wykonanie zdalnego sterowania podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
9. Przeprowadzenie wszelkich badań i prób określonych w uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji.
10. Próby funkcjonalne i przekazanie do eksploatacji zadania.
11. Uporządkowanie miejsca prowadzenia prac.
12. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej - 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wymiana transformatora Tr4 – budynek 236a o napięciach znamionowych 31,5/6,3kV i mocy znamionowej 22MVA (w formule EPC) 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  6. Warunki formalne zostały określone w SIWZ.

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wymiana transformatora Tr4 – budynek 236a o napięciach znamionowych 31,5/6,3kV i mocy znamionowej 22MVA (w formule EPC)"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...