Enquiry creation date: 2022-10-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Narutowicza 15

41-503 Chorzów

Tax Identification Number: 6270011643

Enquiry No. Z15/470363/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Informujemy, iż termin składania ofert na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15” zostaje wydłużony do dnia 21.10.2022 r. do godz. 14:00.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wadaykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15


Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będącej załącznikiem do niniejszego zapytania.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Place of delivery: place of the orderer
 2. Transport cost: attributable to the supplier
 3. I have read and confirm that I have read the information clause
 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
 6. ważność oferty 30 dni
 7. Terms of payment: 30 days
 8. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions

Offer evaluation criteria

 1. Technical solution - 20%
 2. Price - 70%
 3. References - 10%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...