Enquiry creation date: 2022-10-14

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Narutowicza 15

41-503 Chorzów

Tax Identification Number: 6270011643

Enquiry No. Z16/470363/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że podlegają zmianie (wydłużeniu) następujące terminy określone w SIWZ
1. 8.4. Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2022 o godzinie 14:00.
2. 11.2. Wizje lokalne będą przeprowadzone po umówieniu terminu z osobą wskazaną w p. 11.1 a) SIWZ w terminie do 20.10.2022 godz. 12.00.
3. 7.12. Opis koperty zawierającej ofertę: " (...) Nie otwierać przed 21.10.2022 godz. 14.15

Jednocześnie Zamawiający rozszerza zapisy punktu 7.1 SIWZ o dodatkowy punkt 7.1 i) co oznacza, że oferta musi również zawierać:
7.1 i) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Enquiry contents:

Zapraszamy do złożenia oferty na 

wykonanie bieżącej konserwacji i remontu dachów na terenie

Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont dachu 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 90%
  2. Terms of payment - 5%
  3. Warranty - 5%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie bieżącej konserwacji i remontu dachów na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...