Enquiry creation date: 2022-10-24

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z18/453901

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług czyszczenia, udrażniania i monitorowania kanalizacji oraz innych obiektów infrastruktury wodno-ściekowej w Grupie Azoty ZAK S.A. Szczegółowy zakres prac został wskazany w punkcie I SIWZ.

Grupa Azoty ZAK S.A.:
- nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. koszt wykonania czyszczenia i udrażniania 1mb przewodów kanalizacyjnych o średnicy do 150mm 1 US Read
2. koszt wykonania czyszczenia i udrażniania 1mb przewodów kanalizacyjnych o średnicy powyżej 150 - 250mm 1 US Read
3. koszt wykonania czyszczenia i udrażniania 1mb przewodów kanalizacyjnych o średnicy 300mm 1 US Read
4. koszt wykonania czyszczenia i udrażniania 1mb przewodów kanalizacyjnych o średnicy 400mm 1 US Read
5. koszt wykonania czyszczenia i udrażniania 1mb przewodów kanalizacyjnych o średnicy 500mm 1 US Read
6. koszt wykonania czyszczenia i udrażniania 1mb przewodów kanalizacyjnych o średnicy 600mm 1 US Read
7. koszt wykonania czyszczenia i udrażniania 1mb przewodów kanalizacyjnych o średnicy 700mm 1 US Read
8. koszt wykonania czyszczenia i udrażniania 1mb przewodów kanalizacyjnych o średnicy 800mm 1 US Read
9. koszt wykonania czyszczenia i udrażniania 1mb przewodów kanalizacyjnych o średnicy 900mm 1 US Read
10. koszt wykonania czyszczenia i udrażniania 1mb przewodów kanalizacyjnych o średnicy 1000mm 1 US Read
11. koszt wykonania monitoringu odcinka 1mb przewodów kanalizacyjnych 1 US Read
12. koszt godziny pracy kamery 1 US Read
13. koszt roboczogodziny pracy zestawu czyszczącego wraz obsługą do wykonywania czyszczenia m. in. odcinków rurociągów o znacznym zamuleniu, w których występują zaburzenia przepływu, miejscowe zatory itp., studzienek rewizyjnych i zbiorników (otwartych i zamkniętych) wraz z wywozem odpadów we wskazane miejsce na terenie Zamawiającego 1 US Read
14. cena ryczałtowa za wywóz nieczystości raz na kwartał dla ~17 m3 (JB Oxoplast, obiekty 619 i 760/2) 1 US Read
15. cena ryczałtowa za wywóz nieczystości raz na kwartał dla ~30 m3 (Wydział Amoniaku, obiekt 1001) 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki formalne zostały określone w SIWZ, stanowiącej Załącznik.

Questions to the inquiry "Wykonywanie usług czyszczenia, udrażniania i monitorowania kanalizacji oraz innych obiektów infrastruktury wodno-ściekowej w Grupie Azoty ZAK S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...