Enquiry creation date: 2022-10-28

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

https://zchpolice.grupaazoty.com/

Enquiry No. Z93/197960/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

AKTUALIZACJA NR 1 / 28.10.2022

Zamawiający dokonał aktualizacji podziału przedmiotu zamówienia na części w sposób następujący (por. Część I SIWZ):
- Zamawiający ograniczył zakres podmiotowy Części 1 zamówienia wyłącznie do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., wyłączając z tej części dostawy dla Grupy Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
- Zamawiający wprowadził dodatkową Część 10 zamówienia, obejmującą dostawy dla Grupy Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Zamawiający dokonał aktualizacji opisu wymogów dot. oleju napędowego dla spółki Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. (por. Część IV SIWZ)


W związku z dokonanymi zmianami, w celu umożliwienia potencjalnym oferentom zapoznania się z nimi i dostosowania do nich treści ofert, Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dn. 10.11.2022 r., zaś termin zadawania pytań do dn. 2.11.2022 r.

W związku z technicznymi uwarunkowaniami Platformy Zakupowej, Zamawiający zwraca się z prośbą o traktowanie opisu Części 1 zamówienia jako: "Część 1 zamówienia - GA Police - olej napędowy (lokalizacja: Police)"

INFORMACJA ISTOTNA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY PRZED AKTUALIZACJĄ SIWZ: Zamawiający zwraca się z prośbą o ponowne złożenie na Platformie Zakupowej oferty uwzględniającej nowo wprowadzoną Część 10 Zamówienia (w szczególności dotyczy to uaktualnionego Załącznika nr 2 do SIWZ).

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego w szacowanej ilości 4.844.000 l oraz oleju opałowego lekkiego w szacowanej ilości 1.200.000 l dla spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Części IV SIWZ wspólnie dla Spółek Grupy Azoty: ZCh Police, GAPS, Transtech, Koltar, Siarkopol na warunkach opisanych w SIWZ.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Część 1 zamówienia - GA Police, GAPS - olej napędowy (lokalizacja: Police) 1000 L Read
2. Część 2 zamówienia - GA Police - olej opałowy lekki (lokalizacja: Police) 1000 L Read
3. Część 3 zamówienia - GA Transtech - olej napędowy (lokalizacja: Police) 1000 L Read
4. Część 4 zamówienia - GA Koltar - olej napędowy (lokalizacja: Tarnów) 1000 L Read
5. Część 5 zamówienia - GA Koltar - olej napędowy (lokalizacja: Puławy) 1000 L Read
6. Część 6 zamówienia - GA Koltar - olej napędowy (lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle) 1000 L Read
7. Część 7 zamówienia - GA Koltar - olej napędowy (lokalizacja: Police) 1000 L Read
8. Część 8 zamówienia - GA Siarkopol - olej napędowy (lokalizacja: Osiek) 1000 L Read
9. Część 9 zamówienia - GA Siarkopol - olej napędowy (lokalizacja: Rzędów) 1000 L Read
10. Część 10 zamówienia - GAPS - olej napędowy (lokalizacja: Police) 1000 L - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Terms of payment: 30 days
 2. Place of delivery: place of the orderer
 3. Transport cost: attributable to the supplier
 4. I have read and confirm that I have read the information clause
 5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
 8. Bez uwag akceptuję treść SIWZ i zobowiązuję się do wykonania zadania w pełnej zgodzie z zapisami SIWZ
 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

 1. Wysokość rabatu - 90%
 2. Olej napędowy bez dodatków FAME - 10%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ

Ocenie wg obu kryteriów podlegają części nr 1 i 4 przedmiotu zamówienia.
Ocenie wyłącznie wg kryterium wysokości rabatu podlegają pozostałe części przedmiotu zamówienia.

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa oleju napędowego w szacowanej ilości 4.844.000 l oraz oleju opałowego lekkiego w szacowanej ilości 1.200.000 l"

Item Question title Date of question Status
1. Pytania 2022-10-25 10:24

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...