Enquiry creation date: 2022-11-24

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z887/194986

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty zaprasza do współpracy na I kwartał roku 2023, w zakresie dostaw towarów wyszczególnionych w załączniku. Informujemy, że w GK Grupa Azoty funkcjonuje narzędzie usprawniające proces negocjacji, jakim jest platforma zakupowa. W związku z tym cała korespondencja jak również składanie ofert odnośnie postępowania, którego dotyczy zaproszenie odbywać się będzie poprzez platformę zakupową.

Jednocześnie informujemy, ze wybór dostawców będzie postępowaniem dwustopniowym według zasad jak poniżej:

1. W pierwszym etapie Oferenci składają wstępne oferty na platformie zakupowej do 02.12.2022 r. Szczegółowych informacji na temat specyfikacji udzielają:

- ZAT Wacław Wójcik, tel. +48 785 780 272, email: waclaw.wojcik@grupaazoty.com,

- ZChP Stanislaw Fischer, tel. +48 519 501 251, email:stanislaw.fischer@grupaazoty.com,

- ZAK Ryszard Szarzyński, tel. +48 695 380 883, email: ryszard.szarzynski@grupaazoty.com,

- POLY Maciej Krukowski, tel. +48 887 742 232, email: maciej.krukowski@grupaazoty.com.

2. W drugim etapie z Oferentami spełniającymi wymagania określone w zapytaniu ofertowym przeprowadzone zostaną negocjacje w drodze licytacji poprzez platformę zakupową, których przedmiotem będą warunki handlowe rozpatrywanych ofert. Negocjacje planowane są w dniu 06.12.2022 r.

3. Sugerowany termin płatności: 60 dni. Nie dotyczy – ZChP i Polyolefins

4. Oferent realizuje dostawy opakowań na paletach zwrotnych i zobowiązuje się do odebrania każdej palety dostarczanej do Zamawiającego w stanie jakim została dostarczona. Odbiór palet może być zbiorowo cały samochód lub na wymianę przy każdej dostawie – dotyczy wyłącznie ZAK.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na całość jak i na część wyspecyfikowanego asortymentu.

6. Zamawiający zastrzega wybór więcej niż jednego dostawcy dla każdego asortymentu.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Oferent gwarantuje niezmienność wynegocjowanych cen przez cały I kwartał 2023 r. Renegocjacje cen w trakcie kwartału, dopuszcza się, wyłącznie w przypadku zmiany cen surowców wg notowań ICIS Domestic o +/- 10 % w odniesieniu do notowań obowiązujących na dzień negocjacji.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie jego trwania, bez podania przyczyn.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta na podstawie złożonych ofert handlowych.

11. Postępowanie nie będzie prowadzone w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

12. Niniejsza treść oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty są przeznaczone wyłącznie do jego adresatów. Informacje w niej zawarte są poufne i mogą podlegać prawnej ochronie. Jakiekolwiek użycie informacji zawartych w treści niezgodnie z jego przeznaczeniem, rozpowszechnianie lub ujawnianie w całości lub fragmentarycznie jest zabronione.

Z poważaniem,

Zespół ds. Opakowań Grupy Azoty

Andrzej Such

Stanisław Fischer

Ryszard Szarzyński

Maciej Krukowski

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ZChP_Polifoski, Polimag, Polidap 128000 KG Indeks 1 Read
2. ZAK_ZAKsan 17000 KG Indeks 2 Read
3. ZAK_Salmag 32000 KG Indeks 3 Read
4. ZAT_Saletrzak PLUS 60000 KG Indeks 4 Read
5. POLY_rękaw FFS 94000 KG Indeks 5 Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa rękawa foliowego FFS dla Spółek Grupy Azoty w 1 kw. 2023 r. - ok 331.000 kg"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...