Enquiry creation date: 2022-11-24

Grupa Azoty S.A.

Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

http://grupaazoty.com/

Enquiry No. Z888/194986

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Szanowni Państwo,

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty zaprasza do współpracy na I kwartał roku 2023, w zakresie dostaw towarów wyszczególnionych w załączniku. Informujemy, że w GK Grupa Azoty funkcjonuje narzędzie usprawniające proces negocjacji, jakim jest platforma zakupowa. W związku z tym cała korespondencja jak również składanie ofert odnośnie postępowania, którego dotyczy zaproszenie odbywać się będzie poprzez platformę zakupową.

Jednocześnie informujemy, że wybór dostawców będzie postępowaniem dwustopniowym według zasad jak poniżej:

1. W pierwszym etapie Oferenci składają wstępne oferty na platformie zakupowej do 2.12.2022 r. Szczegółowych informacji na temat specyfikacji udzielają:

- ZAT Wacław Wójcik, tel. +48 785 780 272, email: waclaw.wojcik@grupaazoty.com,

- ZChP Stanislaw Fischer, tel. +48 519 501 251, email:stanislaw.fischer@grupaazoty.com,

- ZAK Ryszard Szarzyński, tel. +48 695 380 883, email: ryszard.szarzynski@grupaazoty.com,

-ZAP Aleksandra Nowosadzka, tel. + 48724 340 216, 81 565 30 30

email:Aleksandra.Nowosadzka@grupaazoty.com

-ZAP Izabela Banaś, tel.+48 661 992 416, Izabela.Banas@grupaazoty.com

- Zakłady Fosforowe Jarosław Fijał, tel +48 669600369, email: j.fijal@fosfory.pl

2. W drugim etapie z Oferentami spełniającymi wymagania określone w zapytaniu ofertowym przeprowadzone zostaną negocjacje w drodze licytacji poprzez platformę zakupową, których przedmiotem będą warunki handlowe rozpatrywanych ofert. Negocjacje planowane są w dniu 6.12.2022 r.

3. Sugerowany termin płatności: 60 dni. Nie dotyczy – ZCHP

4. Oferent realizuje dostawy opakowań na paletach zwrotnych i zobowiązuje się do odebrania każdej palety dostarczonej do Zamawiającego w stanie jakim został dostarczona. Odbiór palet może być zbiorowo cały samochód lub na wymianę przy każdej dostawie – dotyczy wyłącznie ZAK.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na całość jak i na część wyspecyfikowanego asortymentu.

6. Zamawiający zastrzega wybór więcej niż jednego dostawcy dla każdego asortymentu.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Oferent gwarantuje niezmienność wynegocjowanych cen przez cały I kwartał 2023 r.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie jego trwania, bez podania przyczyn.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta na podstawie złożonych ofert handlowych.

11. Postępowanie nie będzie prowadzone w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

12. Niniejsza treść oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty są przeznaczone wyłącznie do jego adresatów. Informacje w niej zawarte są poufne i mogą podlegać prawnej ochronie. Jakiekolwiek użycie informacji zawartych w treści niezgodnie z jego przeznaczeniem, rozpowszechnianie lub ujawnianie w całości lub fragmentarycznie jest zabronione.

Z poważaniem,

Zespół ds. Opakowań Grupy Azoty

Andrzej Such

Stanisław Fischer

Ryszard Szarzyński

Aleksandra Nowosadzka

Jarosław Fijał

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ZChP_Polifoski, Polidap. 225000 ST Indeks 1 Read
2. ZChP_Uniwersalny. 30000 ST Indeks 2 Read
3. ZAK_ZAKsan kraj_UN. 190000 ST Indeks 3 Read
4. ZAK_Salmag kraj. 39000 ST Indeks 4 Read
5. ZAK_ZAKsan ex._UN, Salmag ex.. 15000 ST Indeks 5 Read
6. ZAT_Saletrosan Plus, Saletrzak Plus 95 gr/m2. 150000 ST Indeks 6 Read
7. ZAT_Saletrosan Plus, Saletrzak Plus 125 gr/m2. 50000 ST Indeks 7 Read
8. ZAT_Saletrosan 30 UN 2067 95 gr/m2. 60000 ST Indeks 8 Read
9. ZAT_Saletrosan 30 UN 2067 125 gr/m2. 10000 ST Indeks 9 Read
10. ZAT_Siarczan AS-21 Macro, Select,_,125 gr/m2. 10000 ST Indeks 10 Read
11. ZAT_Saletrosan Plus, Saletrosan 30 UN, 125 gr/m2. 5000 ST Indeks 11 Read
12. Wkładanie ulotki/broszury formatu A5 do kieszeni. 1 ST indeks 12 Read
13. ZAP_Pulan kraj UN 600 KG 250000 ST Indeks 16 Read
14. ZAP_Pulan export UN 600 KG 130000 ST Indeks 17 Read
15. ZAP_Pulrea kraj 500 KG 160000 ST Indeks 18 Read
16. Fosfory_Amofoski 30000 ST Indeks 19 Read
17. Fosfory_Holisty 20000 ST Indeks 20 Read
18. ZAP_Pulan kraj UN 500 KG 45000 ST Indeks 18 Read
19. ZAP_Pulan Macro Kraj 600kg 12000 ST Indeks 19 Read
20. ZAP_Pulan Macro Exportj 600kg 30000 ST Indeks 20 Read
21. ZAP_Saletrzak Kraj 600kg 5000 ST Indeks 21 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  4. Koszt transportu po stronie Dostawcy
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  8. Termin płatności 60 dni. Nie dotyczy – ZChP i Polyolefins

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa Big-bag dla Spółek Grupy Azoty w 1 kw. 2023 r. - 1.574.000 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...