Enquiry creation date: 2022-11-24

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Enquiry No. Z708/311695

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargowym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/.

Dla złożenia prawidłowej oferty konieczna jest wizja lokalna w celu uszczegółowienia zakresu prac. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej oraz pytań technicznych:

Wydział Utrzymania Ruchu, Aleksander Klimończyk tel. 58 34 38 418, kom. 669 600 606, e-mail: a.klimonczyk@fosfory.pl

Zakres prac:

1. Demontaż uszkodzonych głowic wibracyjnych, dostarczenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego

2. Montaż głowic wibracyjnych na ciągach technologicznych X i Y (dostarcza Zamawiający)

3. Montaż ramion łączeniowych

4. Wykonanie niezbędnych połączeń z istniejącą instalacją elektryczną

5. Przeprowadzenie prób ruchowych po montażu

6. Sporządzenie raportu z czynności remontowych oraz prób ruchowych, potwierdzających prawidłową realizację zadania.

Uwagi:

1. Raport ma uwzględniać lokalizację montażu poszczególnych głowic wibracyjnych.

2. Kompletne głowice wibracyjne dostarcza Zamawiający, pozostałe materiały w tym m.in. podkładki, śruby, nakrętki dostarcza Wykonawca.

3. Wykonawca zabezpiecza wszelkie materiały pomocnicze, narzędzia, sprzęt, atestowane rozdzielnice elektryczne oraz środki transportu poziomego i pionowego niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi.

4. Dla złożenia prawidłowej oferty konieczna jest wizja lokalna w celu uszczegółowienia zakresu prac.

5. Termin wykonania prac na postoju remontowym - grudzień 2022 r., z terminem wykonania do 23.12.2022r.

Załączniki do zapytania:

- Wzór umowy 

- Oświadczenie Oferenta dotyczące klauzuli sankcyjnej 

- Ogólne warunki zamówień (OWZ)

- Klauzula sankcyjna - załącznik do wzoru umowy

- Zgłoszenie gotowości do odbioru prac

- Ogólne wymagania z zakresu BHP i ochrony środowiska dla kontrahentów.

Prosimy o podanie ceny, terminu realizacji, gwarancji, terminu ważności oferty.

Prosimy o dołączenie do oferty oświadczenia o akceptacji wzoru umowy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenia sankcyjnego (wzór w załączeniu).


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wymiana głowic wibracyjnych przesiewaczy Rhewum na ciągach technologicznych X i Y Produkcji Nawozów w ilości 30 kpl. 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "25018 Wymiana głowic wibracyjnych przesiewaczy Rhewum na ciągach technologicznych X i Y Produkcji Nawozów w ilości 30 kpl."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...